Đại hội Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 29/6/2020, Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; Đồng chí Nguyễn Huy Du, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Các cơ quan tỉnh cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ. Chi bộ thường xuyên phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Cấp ủy cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan thông qua các cuộc họp chi bộ hoặc họp cơ quan. Các cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ và nghiêm túc. Nhìn chung, tư tưởng chính trị của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị ổn định, yên tâm công tác, nội bộ đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 -2020; Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chương trình hành động của tỉnh, của Sở hàng năm.

Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức xây dựng quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các huyện; triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng chương trình hành động và đánh giá kết quả hàng tháng, quý và cả năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của tỉnh từng năm; báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, giai đoạn 2015 – 2020 và mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2020 – 2025, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Nhìn chung, các nội dung tham mưu đều đạt chất lượng tốt, đúng tiến độ, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong phát triển kinh tế – xã hội ngắn hạn và dài hạn.

Chỉ đạo tham mưu triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020, trình phân bổ vốn chi tiết và thông báo kế hoạch vốn các nguồn vốn đầu tư công hàng năm với tổng kế hoạch vốn đã phân bổ là 7.269 tỷ đồng. Trong giai đoạn đã tiếp nhận 3.354 hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, thẩm định chủ trương đầu tư cho 63 dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư 4.285 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 08 đảng viên mới; xét chuyển chính thức cho 05 đảng viên dự bị; cử đi học cảm tình đảng 10 đồng chí; cử 08 đảng viên mới học lớp lý luận chính trị phổ thông. Thực hiện chuyển sinh hoạt đảng: 11 đảng viên; cử đi học cao cấp lý luận chính trị: 07 đảng viên; trung cấp lý luận chính trị: 03 đảng viên.

Đại hội đã bầu 04 đồng chí có uy tín, năng lực vào Ban Chi ủy Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Trần Công Hòa, Phó Giám đốc Sở được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Hà Phúc

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content