Bộ Kế hoạch và Đầu tư khảo sát Chiến lược Phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2020 -2030 tại tỉnh Bắc Kạn

Ngày 25/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn có buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Phùng Quốc Chí – Phó cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã làm trưởng đoàn, về khảo sát xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2020-2030.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Liên minh HTX tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Bắc Kạn.

 

Toàn cảnh buổi làm việc với đoàn công tác Cục Phát triển Hợp tác xã – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Hòa – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt với Đoàn về tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh, khẳng định kinh tế tập thể, HTX có vai trò, vị trí quan trọng trong giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động, hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ thành viên, tạo việc làm và thu nhập ổn định thường xuyên cho người lao động. Nhiều mô hình HTX đem lại hiệu quả thiết thực hơn cho thành viên hợp tác xã nhất là những người lao động còn gặp nhiều khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh thành lập mới 16 HTX ; trong đó, có 14 HTX nông nghiệp, 02 HTX phi nông nghiệp, đạt 70 % chỉ tiêu năm 2020. Trên địa bàn tỉnh hiện có 202 HTX, gồm: 134 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, 68 HTX phi nông nghiệp; tổng vốn điều lệ: 187,7 tỷ đồng; Tổng số thành viên 1.811 thành viên và 1 Liên minh hợp tác xã.

Đồng thời tại buổi làm việc, Đồng chí Trần Công Hòa đã trình bày một số khó khăn, hạn chế việc phát triển HTX trên toàn tỉnh còn gặp phải như: 75% diện tích của Bắc Kạn là rừng, do đó việc vấn đề giao đất cho HTX để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng không phải từ rừng là rất khó khăn; tiếp đó là vấn đề về vốn; một số HTX thành lập mang tính hình thức; việc liên kết, liên doanh giữa các HTX, với các thành phần kinh tế khác còn ít, hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền mô hình HTX kiểu mới còn chưa sâu rộng, người dân còn e ngại, chưa tích cực tham gia xây dựng kinh tế tập thể,… Đồng chí Trần Công Hòa đề xuất, kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2020- 2030, trong đó tăng cường các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX nhất là các HTX trên các tỉnh kinh tế đặc biệt khó khăn như Bắc Kạn.

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Phùng Quốc Chí – Phó cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Bắc Kạn trong những năm qua. Bắc Kạn hiện vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, các chỉ số về phát triển kinh tế đều thấp; số lượng và quy mô của các HTX nhỏ. Nguyên nhân là do vị trí địa lý không thuận lợi, xuất phát điểm của tỉnh thấp, kết cấu hạ tầng hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu, tích lũy nội tại của địa phương và thu hút nguồn lực khó khăn. Đồng thời, Đồng chí Phùng Quốc Chí ghi nhận những ý kiến của các thành viên trong đoàn, cũng như ý kiến của các Sở, ngành tỉnh Bắc Kạn.

Kết thúc buổi làm việc Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư đi khảo sát một số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã nghe đại diện HTX báo cáo tình hình phát triển và những khó khăn vướng mắc cũng như những đề xuất. Đồng chí Phùng Quốc Chí – Phó cục trưởng cũng đã gợi mở một số cách làm để giải quyết mối quan hệ giữa HTX và nông dân để HTX phát triển bền vững hơn./.

Lê Duy Thanh

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content