UBND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các Tờ trình, Báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 HĐND tỉnh

Ngày 15 và ngày 16/6/2020, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thông qua dự thảo các Tờ trình, Báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX. Đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các sở, ngành đã báo cáo 14 tờ trình dự thảo Nghị quyết và các báo cáo. Trong đó, có Tờ trình điều chỉnh Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu.


Đồng chí Lăng Văn Hòa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo dự thảo Tờ trình điều chỉnh
Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của HĐND tỉnh và báo cáo
tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo Tờ trình, báo cáo trình tại Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh, trong đó dành nhiều thời gian thảo luận đối với tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải trong 6 tháng cuối năm 2020 và cả năm 2020. Do ảnh hưởng của thiên tai và dịch Covid-19 khiến cho nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt thấp, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tỉnh Bắc Kạn đạt 1,6%, vì vậy để thực hiện đạt các mục tiêu năm 2020 yêu cầu Sở, ban ngành và các địa phương khắc phục khó khăn, phát huy những tiềm năng, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện các dự thảo tờ trình, báo cáo phục vụ cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX.

Riêng đối với Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thống nhất về số liệu giải ngân xây dựng cơ bản giữa các đơn vị; đánh giá cụ thể về chỉ số cải cách hành chính, PCI  năm 2019,  công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, công tác tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong 6 tháng cuối năm 2020, thống nhất không đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020 và quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao nhất./.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content