Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch thực hiện, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các sở, ban, ngành, UBND các cấp đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhìn chung, các quy định, chính sách của trung ương và địa phương được ban hành, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Xác định hạ tầng giao thông là nền tảng để thúc đẩy khai thác hiệu quả các nguồn lực khác, tỉnh luôn quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển thông thương trên địa bàn. Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh hiện có tổng chiều dài khoảng 4.533,6km, trong đó: Đường quốc lộ là 313,3 km; đường tỉnh là 445,1 km; đường đô thị là 44,24km; đường giao thông nông thôn khoảng 2.000km; đường chuyên dùng 99km; đường liên thôn, xóm khoảng 1.632km.

Bên cạnh đó, hạ tầng thủy lợi được đầu tư, đảm bảo phục vụ tưới cho hơn 20.000 ha cây trồng và diện tích nuôi thủy sản, nhờ đó diện tích, năng xuất, sản lượng cây lương thực trên toàn tỉnh ngày càng tăng cao, góp phần xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực

Hạ tầng thương mại có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 65 chợ, trong đó có 01 chợ hạng 1, 04 chợ hạng 2 và 60 chợ hạng 3; trong đó đã hình thành một số chợ chuyên doanh nông, lâm sản và gia súc, gia cầm (03 chợ trâu, bò). Nhìn chung, các chợ đều phát huy hiệu quả tốt trong việc thu hút, tập trung lực lượng hàng hoá lớn từ các nguồn sản xuất, kinh doanh; cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua bán trao đổi hàng hoá và tiêu dùng của nhân dân. Đồng thời, các chợ cơ bản được phân bố hợp lý, phù hợp với điều kiện địa hình, địa giới của địa phương, từ trung tâm huyện đến các xã có một điểm chợ (chợ cụm xã) thuận lợi cho việc giao thương, trao đổi hàng hóa của người dân; các điểm chợ đều gần các trục đường giao thông nên thuận tiện cho việc giao lưu, trao đổi, buôn bán hàng hóa.

Trên địa bàn tỉnh có 01 Trung tâm thương mại (Vincom Plaza) với quy mô hạng 3, 02 siêu thị hạng 3 (Siêu thị BKMart và Siêu thị VinMart) được đầu tư, xây dựng từ nguồn vốn tư nhân. Sự hình thành của các siêu thị trên địa bàn đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho thương mại bán lẻ trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao văn minh thương mại và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đặc biệt trên địa bàn thành phố.

Về hạ tầng khu công nghiệp, trên địa bàn tỉnh có 01 khu công nghiệp (Khu công nghiệp Thanh Bình), đã được đầu tư giai đoạn I với diện tích đất là 75,3ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 97% diện tích đất cho thuê. Tổng số dự án đang hoạt động là 11 dự án với tổng vốn đăng ký là 994.000 triệu đồng,  trong đó có 02 dự án FDI. Nhìn chung, kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình được đầu tư đồng bộ, đã xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn, hệ thống cấp nước, thoát nước. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đều có hệ thống thu gom xử lý nước thải nội bộ và các công trình bảo vệ môi trường đạt chuẩn. Các dự án hoạt động ổn định, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương và đóng góp vào ngân sách địa phương.

Thời gian qua, công tác xúc tiến, vận động đầu tư vào địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm. Tỉnh đã tăng cường cung cấp thông tin, giới thiệu, quảng bá tiềm năng và cơ hội đầu tư vào các dự án du lịch, nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể, dự án khu dân cư đô thị; dự án đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 24 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.410 tỷ đồng (trong đó có 02 dự án trong Khu công nghiệp), tăng 07 dự án và tăng hơn 1.600 tỷ đồng vốn đầu tư so với năm 2019.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, phát triển cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; chỉ đạo các cấp, các ngành hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong thời gian tới, tỉnh xác định tiếp tục tập trung quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, trong đó bao gồm nguồn lực cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế – xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay để khắc những hạn chế, yếu kém, khó khăn về nguồn lực đầu tư. Đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực; thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước. Kiểm kê, đánh giá đầy đủ, thực chất các nguồn lực. Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát đối với việc khai thác, huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực, không để xảy ra thất thoát, lãng phí cạn kiệt nguồn lực của đất nước và hủy hoại môi trường./.

Nguyễn Nga

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content