14 HTX nông nghiệp Bắc Kạn được hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 về chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mục tiêu đầu tư nhằm phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung bền vững, gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở khai thác, phát huy thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cố (Chợ Mới) là một trong số các hợp tác xã được hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết.

Theo đó, có 14 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm, bao gồm: Chợ Đồn 03 HTX; Na Rì 02 HTX; Bạch Thông 03 HTX; Ba Bể 02 HTX; Chợ Mới 01 HTX; Pác Nặm 01 HTX; Ngân Sơn 01 HTX; thành phố Bắc Kạn 01 HTX.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 31,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 30 tỷ đồng, đối ứng của các hợp tác xã trên 1,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2022 – 2024./.

Nguồn: baobackan.com.vn (Tác giả Trang Lê)

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content