Kế hoạch khuyến công tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Ngày 06/9/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1667/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023.

Kế hoạch được ban hành với mục đích: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025. Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ môi trường. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023 gồm 05 nội dung, cụ thể: Thứ nhất, các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thứ hai, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, kinh doanh, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Thứ ba, hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh thuê tư vấn, trợ giúp trong các lĩnh vực lập dự án đầu tư; Marketing; Quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực. Thứ tư, thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền. Thứ năm, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là gần 1.460 triệu đồng, từ nguồn Ngân sách nhà nước và kinh phí đối ứng của các đơn vị thụ hưởng đề án khuyến công./.

Thu Hiền

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content