17 hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm

Theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vừa được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong giai đoạn 2022 – 2024, tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư cho 17 hợp tác xã nông nghiệp để xây dựng nhà kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản sản phẩm.

     Hợp tác xã Yến Dương, huyện Ba Bể sẽ được hỗ trợ xây dựng khu tập kết bí xanh thơm, trà bí xanh                                        thơm,lúa nếp Tài và chế biến đóng gói gạo nếp Tài thành phẩm

Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.580 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 30.000 triệu đồng; đối ứng của hợp tác xã là 1.580 triệu đồng. Việc hỗ trợ nhằm phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung bền vững, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thu hút lao động, ổn định sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025.

Danh mục các hợp tác xã được hỗ trợ kết cấu hạ tầng:

TT Tên hợp tác xã Địa điểm xây dựng Diện tích nhà kho, nhà xưởng (m2) Ghi chú
I Huyện Chợ Đồn    
1. Hợp tác xã Rượu men lá Thanh Tâm Thôn Bản Quân, xã Bằng Phúc 350 Chế biến chè Shan tuyết, măng khô, sản xuất rượu gạo men lá, thịt lợn khô, lạp sườn.
2. Hợp tác xã Hồng Luân Thôn Nà Lược, xã Tân Lập 600 Sản xuất bún khô, măng khô, chè Shan tuyết, bánh khảo, gạo bao thai.
3. Hợp tác xã Rượu men lá Bằng Phúc Thôn Bản Quân, xã Bằng Phúc 450 Sản xuất chè, kinh doanh các sản phẩm như gạo, ngô, thóc, đậu, thức ăn chăn nuôi.
II Huyện Na Rì    
4. Hợp tác xã Thắm Lượng Thôn Phiêng Bang, xã Văn Lang 700 Sản xuất tinh bột dong và miến dong.
5. Hợp tác xã Dược liệu Bảo Châu Thôn Phiêng Bang, xã Văn Lang 700 Tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm thuốc, hóa dược và dược liệu, chế biến các loại cao: cao trị xương khớp, dạ dầy, đại tràng, tiểu đường, hà thủ ô đỏ, trà giảo cổ lam, trà cà gai leo.
III Thành phố Bắc Kạn    
6. Hợp tác xã Minh Anh Tổ 6, phường Xuất Hóa 600 Nuôi trồng, sản xuất, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu: Nấm mộc nhĩ, nấm thái chỉ, nấm dược liệu, nấm linh chi.
IV Huyện Bạch Thông    
7. Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao BK Foods Thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận 576 Chế biến và bảo quản rau củ quả, gừng sấy khô, hồi sấy khô, măng khô, trà giảo cổ lam, trà hoa vàng.
8. Hợp tác xã Hà Anh Thôn Nà Lốc, xã Nguyên Phúc 1.000 Chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi gà, lợn.
9. Hợp tác xã Hòa Phát Thôn Nà Nghịu, xã Lục Bình 1.100 Chế biến thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu bò.
V Huyện Ba Bể    
10. Hợp tác xã Phúc Ba Thôn Nà Hai, xã Quảng Khê 800 Sản xuất chế biến rượu suối nguồn Nà Hai; tập kết thức ăn phục vụ chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò sinh sản.
11. Hợp tác xã Yến Dương Thôn Loỏng Lứng, xã Yến Dương 600 Khu tập kết bí xanh thơm, trà bí xanh thơm, lúa nếp Tài và chế biến đóng gói gạo nếp Tài thành phẩm.
VI

Huyện Chợ Mới

   
12. Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như Cố Thôn Nà Chào, xã Như Cố 800 Chế biến chè búp, trà mướp đắng rừng, trà cà gai leo, bún khô, đóng chai mật ong.
VII

Huyện Pác Nặm

   
13. Hợp tác xã Vạn Lộc Thôn Nà Phẩn, xã Bộc Bố 1.000 Khu tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm từ hoạt động sản xuất của hợp tác xã; sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu, chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt, giết mổ gia súc, gia cầm, thu mua nông sản (lúa, ngô, đậu…) để sản xuất thức ăn chăn nuôi.
VIII Huyện Ngân Sơn    
14. Hợp tác xã Hợp Phát Thôn Nặm Làng, xã Đức Vân 600 Khu tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm từ hạt dẻ, dê, mác cọt, mận, đào, trám đen
  Tổng cộng   9.876  

 

 Nguồn: backan.gov.vn (Tác giả Thu Cúc)

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content