Chương trình Xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2021 – 2025

Chương trình Xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2021 – 2025

Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 1 được quy hoạch 73 ha, đã được đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động từ năm 2012, hiện nay có 14 dự án đầu tư đang hiện hữu.

Nhằm thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, phát triển mạnh mẽ khu vực công nghiệp của tỉnh, tỉnh Bắc Kạn đang xem xét quy hoạch mở rộng Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1 và triển khai Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2. Do đó, để thu hút, kêu gọi các nguồn lực đầu tư, các nhà đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2021 – 2025.

Định hướng các hoạt động xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2021-2025, đó là: (1) Thu hút đầu tư phải gắn liền với hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và phù hợp định hướng phát triển kinh tế của tỉnh. (2) Xúc tiến đầu tư có chọn lọc, ưu tiên phát triển các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ. (3) Tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng. (4) Tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm, có tiềm lực kinh tế; thu hút các dự án đầu tư mang tính liên kết vùng, lan tỏa. (5) Xây dựng danh mục, chương trình xúc tiến đầu tư trên cơ sở quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh và lợi thế tiềm năng của địa phương. (6) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư thực chất, tránh hình thức, bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. (7) Tập trung hỗ trợ khu công nghiệp hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Mục tiêu của Chương trình là đến năm 2025 thu hút đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1 (73,5ha), mở rộng thêm theo quy hoạch (51ha), thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2 (80ha); thu hút khoảng 20 dự án với vốn đăng ký đạt trên 2.150 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 – 2025.

Nội dung chương trình xúc tiến đầu tư gồm 7 hoạt động chính, cụ thể:

Một là, thực hiện nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư. Xác định rõ nhu cầu của từng đối tác để xác định phương thức, kênh liên lạc và hình thức tổ chức xúc tiến hiệu quả.

Hai là, xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư. Thực hiện lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch.

Ba là, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư. Hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư, các chính sách đầu tư, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư theo định kỳ.

Bốn là, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư. Thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu mới, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của tỉnh, khu công nghiệp và các phương tiện thông tin đại chúng.

Năm là, xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư, gồm có: Thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; thu hút đầu tư các ngành ngành nghề vào các khu công nghiệp.

Sáu là, đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm cho các cán bộ làm công tác xúc tiến và vận động thu hút đầu tư.

Bảy là, thực hiện các hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trung ương, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm xúc tiến đầu tư.

Trong Chương trình Xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh cũng đã ban hành danh mục đề xuất các dự án kêu gọi đầu tư.

Danh mục đề xuất các dự án kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2021-2025

STT Tên dự án Hình thức đầu tư Quy mô Sản phẩm/dịch vụ cung cấp
Vốn

(tỷ đồng)

Sử dụng đất

(ha)

I Thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng   550    
1 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng mở rộng KCN Thanh Bình giai đoạn 1 Vốn tư nhân 500 51 Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp
2 Đầu tư xây dựng nhà ở cho công nghân kết hợp thương mại dịch vụ KCN Thanh Bình Vốn tư nhân 50 0,6 – Nhà ở giá rẻ.

– Trung tâm thương mại, dịch vụ.

II Thu hút đầu tư ngành nghề vào các khu công nghiệp   1.600    
1 Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1 phần diện tích hiện có (17,7ha) và đầu tư hoàn thiện thêm (13ha) 100% vốn tư nhân 600 30 Ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực, các dự án phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh,…
2 Phần mở rộng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1 (51ha) và Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2 100% vốn tư nhân 1.000 100
2.1 Chế biến nông lâm sản 100% vốn tư nhân 200 40 – Các loại ván gỗ ép, ván dán, ván sàn sử dụng trong lĩnh vực nội thất, xây dựng, bao bì,…

– Các sản phẩm nội thất từ gỗ như bàn, ghế, giường, tủ; thìa, dĩa, đũa,…

– Các sản phẩm chế biến từ nông sản như mơ, gừng, rau, củ, quả, chè; rượu, nước uống, trà xanh,..

2.2 Công nghiệp chế tạo 100% vốn tư nhân 600 40 – Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; thiết bị điện; sản xuất kim loại; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất máy móc, thiết bị;

– Sản xuất hàng hêt, may; trang phục; da và các sản phẩm có liên quan.

2.3 Công nghiệp phụ trợ 100% vốn tư nhân 200 20 – Vật tư phụ trợ: thanh ren, ty ren, kẹp treo, đai treo., thanh unistrut,…

– Sản xuất linh kiện, phụ liệu, phụ tùng, sản phẩm bao bì,…

 

Thu Hiền

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content