Bắc Kạn quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Bắc Kạn quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Giai đoạn 2022 – 2025, Bắc Kạn quyết tâm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số và thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) để được xếp vào nhóm tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế mức khá của cả nước.

 

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện giúp cho các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Thanh Bình hoạt động hiệu quả

 

Nỗ lực cải thiện điểm số PCI

Với sự nỗ lực từ tỉnh đến cơ sở, điểm số PCI của tỉnh đã liên tục tăng qua các năm, trong đó một số chỉ số thành phần được cải thiện tích cực như: Chỉ số chi phí không chính thức tăng từ 4,93 điểm năm 2015 lên 5,99 điểm năm 2020; chỉ số tính năng động tăng từ 4,24 điểm năm 2015 lên 5,25 điểm năm 2020; chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng từ 4,4 điểm năm 2015 lên 5,62 điểm năm 2020…; số doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức, tình trạng phiền hà, nhũng nhiễu giảm.

Chất lượng quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở từng bước được nâng lên. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong tất cả các cơ quan quản lý nhà nước. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa và được ứng dụng công nghệ thông tin thông qua phần mềm ứng dụng riêng. 100% TTHC giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống một cửa điện tử. Nhiều TTHC được rút ngắn thời gian xử lý.

Tỉnh đã từng bước xây dựng được môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, điểm số PCI của Bắc Kạn có tăng song thứ hạng PCI của tỉnh nhìn chung không thay đổi nhiều. Năm 2015 xếp hạng 60/63, năm 2020 là 59/63, vẫn thuộc nhóm trung bình so với cả nước. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển chậm, doanh nghiệp thành lập mới còn hạn chế, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, còn nhiều doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả, trình độ quản lý doanh nghiệp còn bất cập, thiếu phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Quỹ đất sạch dành cho thu hút đầu tư còn hạn chế, thiếu nguồn lực để phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án…

Quyết tâm nâng cao điểm số và thứ hạng PCI

Theo Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 của UBND tỉnh, Bắc Kạn đề ra mục tiêu đến năm 2025, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh trung bình mỗi năm tăng ít nhất một bậc, phấn đấu cải thiện toàn diện điểm số của các chỉ số thành phần.

Các giải pháp được tập trung thực hiện gồm: Tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của các sở, ngành được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số thành phần của PCI; cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ tiếp cận thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra.

Trong số các giải pháp, Bắc Kạn tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp phải đi lại, liên hệ làm thủ tục nhiều lần, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa, không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát để cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết và gây phiền hà, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng, thuế, hải quan, cấp điện…

 

Bộ phận Một cửa tại UBND xã Bằng Phúc (Chợ Đồn) giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính cho người dân 

 

Thường xuyên cập nhật, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã. Tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cùng với đó là nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện công khai, minh bạch và công bố rộng rãi, đầy đủ, kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư của tỉnh…

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, năng động, tiên phong trong thực hiện hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc; thường xuyên duy trì gặp gỡ, đối thoại để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trong hoạt động xúc tiến đầu tư, đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Nâng cao vai trò của Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đầu tư.

Với quyết tâm cải thiện điểm số và nâng cao chỉ số PCI, trong Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022 – 2025, UBND tỉnh phân công từng sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện bộ chỉ số thành phần.

 Bắc Kạn đề ra mục tiêu đến năm 2025, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Bắc Kạn trung bình mỗi năm tăng ít nhất 1 bậc, phấn đấu cải thiện toàn diện điểm số của các chỉ số thành phần đạt trên 67 điểm (có trọng số), cụ thể:

– Nhóm chỉ số có trọng số 5%:

+ Chỉ số gia nhập thị trường đạt từ 8,1 điểm trở lên.

+ Chỉ số tiếp cận đất đai đạt từ 6,5 điểm trở lên.

+ Chỉ số chi phí thời gian đạt từ 6,5 điểm trở lên.

+ Chỉ số cạnh tranh bình đẳng đạt từ 6,7 điểm trở lên.

+ Chỉ số tính năng động đạt từ 6,8 điểm trở lên.

+ Chỉ số thiết chế pháp lý đạt từ 7,8 điểm trở lên.

– Chỉ số có trọng số 10%:

+ Chỉ số chi phí không chính thức đạt từ 6,4 điểm trở lên.

– Nhóm chỉ số có trọng số 20%:

+ Chỉ số tính minh bạch đạt từ 7,2 điểm trở lên.

+ Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt từ 6,2 điểm trở lên.

+ Chỉ số đào tạo lao động đạt từ 6,9 điểm trở lên.

Nguồn : Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content