Phát triển bền vững mô hình kinh tế hợp tác xã

Thời gian qua, thành phố Bắc Kạn coi trọng việc phát triển bền vững mô hình kinh tế hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT), qua đó góp phần thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội đề ra.

HTX Dương Quang ứng dụng công nghệ cao và tiêu chuẩn VietGAP vào canh tác dưa lưới.

Phát triển HTX về số lượng

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/4/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2025, UBND thành phố đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, HTX. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể đối với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Để tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tập thể, HTX phát triển, thành phố đã tổ chức gặp mặt đối thoại trực tiếp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và định hướng thực hiện các dự án liên kết; cử cán bộ hỗ trợ lập phương án kinh doanh cho các HTX…

Với những nỗ lực đó, cộng với nhu cầu nội tại của người dân, từ năm 2020 đến nay, thành phố đã thành lập mới được 22 HTX, trong đó riêng năm 2022 là 10 HTX, đạt 220% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Đưa tổng số HTX trên địa bàn (tính đến ngày 06/12/2022) là 50 HTX và 05 THT đang hoạt động. Lĩnh vực hoạt động của các HTX đại đa số về nông, lâm nghiệp. Tổng số thành viên của HTX là 442 người; tổng số thành viên của THT là 55 người. Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX trong năm 2022 khoảng 600 người. Doanh thu của các HTX dao động từ 1 – 17 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều người lao động với mức thu nhập trên 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ, nâng cao năng lực hoạt động HTX

Năng lực hoạt động của các HTX trên địa bàn thành phố ngày càng được nâng cao. Năm 2021, qua rà soát đánh giá xếp loại, có 03 HTX hoạt động tốt, 08 HTX hoạt động khá. Một số HTX không tham gia đánh giá xếp loại do mới thành lập, ngừng hoạt động và không có báo cáo đánh giá phân loại. Năm 2022, thành phố đang tổ chức đánh giá, song nhìn chung nhiều HTX vẫn đang duy trì tốt “phong độ” sản xuất kinh doanh; một số HTX mới thành lập nhưng hoạt động rất hiệu quả.

Nhằm tiếp sức cho kinh tế tập thể phát triển, thành phố Bắc Kạn nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các HTX trên địa bàn thực hiện sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Có 01 HTX nông nghiệp đăng ký thực hiện dự án liên kết chuỗi giá trị trong tiêu thụ sản phẩm thực hiện năm 2022 (HTX Minh Anh). Hướng dẫn các HTX chăm sóc cây trồng, vật nuôi theo hướng an toàn VSTP, VietGAP. Trên địa bàn thành phố hiện đang duy trì 07 nhà lưới trồng rau, củ quả công nghệ cao và 01 mô hình trồng rau thủy canh kết hợp với nuôi cá lăng cho thu nhập cao.

Thực hiện cơ chế ưu đãi của tỉnh, thành phố đã hỗ trợ HTX Nông nghiệp Tân Thành thực hiện Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nghệ Bắc Kạn với kinh phí 904 triệu đồng. Hỗ trợ trên 32,5 triệu đồng cho HTX Dương Quang và THT sản xuất mơ vàng phân tích mẫu để cấp giấy chứng nhận ATTP và VietGAP. Hỗ trợ 500 triệu đồng cho Công ty Cổ phần Curcumin Bắc Hà Bắc Kạn xây dựng, mua sắm trang thiết bị điểm trưng bày, bán sản phẩm OCOP. Hỗ trợ hơn hỗ trợ 338 triệu đồng cho HTX Minh Anh thực hiện Dự án sản xuất, chế biến, tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu. Hỗ trợ hơn 877 triệu đồng để phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn thịt siêu nạc.

Nhằm phát triển bền vững các mô hình kinh tế tập thể, thời gian tới, thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục triển khai, hướng dẫn các HTX tiếp cận các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh. Tuyên truyền, nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX. Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. Đặc biệt là rà soát, chỉ đạo củng cố các HTX hoạt động yếu kém, giải thể các HTX ngừng hoạt động, tồn tại danh nghĩa không tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012. Kiên quyết không hỗ trợ các HTX “mọc ra” chỉ để đón cơ chế chính sách, mà không vì mục tiêu sản xuất kinh doanh./.

Nguồn: baobackan.com.vn (Tác giả Tùng Vân)

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content