Hội thảo về đầu tư phát triển các dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 Sáng ngày 04/01/2023, Uỷ ban nhân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo về đầu tư phát triển các dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tham dự Hội thảo có đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Cục chăn nuôi, Viện Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội, hội nghề nghiệp và một số doanh nghiệp có dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

         Toàn cảnh hội thảo

Trong những năm gần đây, chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh có sự phát triển vượt trội hơn so với các vật nuôi khác về quy mô, số lượng, thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham dự đầu tư vào chăn nuôi. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 dự án chăn nuôi lợn của 15 doanh nghiệp, hợp tác xã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.721 tỷ đồng, tương ứng với quy mô sản xuất khoảng 20.450 con lợn nái, 249.000 con lợn thịt/năm, trong đó có 05 dự án đã đi vào hoạt động. Các dự án trang trại chăn nuôi lợn sau khi đi vào hoạt động với quy mô khoảng 950 con lợn nái và 29.000 con lợn thịt/năm. Nhìn chung, các dự án trang trại chăn nuôi lợn đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển chăn nuôi lợn theo hướng tập trung, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và doanh thu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; góp phần tăng tổng đàn và sản lượng số con xuất bán, giết mổ của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định ngành chăn nuôi giữ vai trò, vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, đóng góp của các dự án chăn nuôi lợn; những tác động, tồn tại trong phát triển các dự án chăn nuôi lợn và đưa ra những giải pháp phát triển dự án chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tới.

         Kết luận hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình giao các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện thủ tục để các dự án sớm đi vào hoạt động; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chủ trương, định hướng, giải pháp phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới để báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến./.

Nguyễn Bình

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content