Đẩy mạnh cải cách hành chính để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan của tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ.

Nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành công bố, công khai các chính sách, quy hoạch ngành, lĩnh vực trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên website của các sở, ban, ngành để các doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ tiếp cận thông tin.

Công khai thông tin của doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạntrên Cổng Thông tin
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện giảm thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn 01 ngày làm việc và thủ tục quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước (ngoài ngân sách) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xuống còn 12 ngày làm việc. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 35 doanh nghiệp và 6 chi nhánh, văn phòng đại diện; cấp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 149 doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã ký quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 240 tỷ đồng. Các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư đều được Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp đầy đủ, nhanh chóng nhằm thúc đẩy, hỗ các doanh nghiệp gia nhập thị trường, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, Bắc Kạn thực hiện rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất còn không quá 20 ngày; thời gian đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất là 14 ngày. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành 02 Quyết định cho 02 doanh nghiệp thuê đất, với tổng diện tích 49.909,7 m2 đất; giải quyết xong 01 thủ tục đăng ký biến động đất đai; cấp 05 giấy chứng nhận (04 doanh nghiệp có quyết định cấp đất, 01 doanh nghiệp có quyết định cấp tài sản), với tổng diện tích là 247.041,2 m2.

Trong lĩnh vực xây dựng, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra trong quá trình thi công 12 công trình; kiểm tra nghiệm thu hoàn thành 25 công trình; tiếp nhận báo cáo hoàn thành thi công xây dựng 36 công trình. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Xây dựng đã tiếp nhận 27 hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh thiết kế – dự toán công trình, đã tổ chức thẩm định được 17 hồ sơ với kết quả thẩm định đã cắt giảm 2.565.015 đồng.

Công tác cải cách hành chính thuế tập trung vào việc hướng dẫn, giải đáp vướng mắc thường gặp chủ yếu là các thủ tục kê khai đăng ký cấp mã số thuế, kê khai thuế, chứng từ nộp thuế, ứng dụng kê khai… Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt 93%, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đạt 100%.

Cùng với đó, Ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với mở rộng, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, phát hành thẻ, nâng cao chất lượng giao dịch, đẩy mạnh huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế xã hội. Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 là 7.303 tỷ đồng, tăng 8,3% so với 31/12/2018.

Để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã mở chuyên mục hỏi đáp pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật kinh doanh.

Với tinh thần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh, môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện. Thời gian tới, tỉnh xác định tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận với doanh nghiệp nhằm giảm thiểu các chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, quản lý công việc, đặc biệt đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong lĩnh vực cấp phép, điều kiện kinh doanh, tập trung vào các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, quy hoạch, tiếp cận điện năng, cấp phép lao động;, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.  Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, kết hợp với thực hiện chương trình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tránh chồng chéo, gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra doanh nghiệp, đảm bảo quyền bình đẳng của doanh nghiệp trước pháp luật. Tiếp tục tổ chức đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp định kỳ để lắng nghe và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Nâng cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh làm cầu nối, phản ánh khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đến lãnh đạo tỉnh. Thực hiện khảo sát và tổ chức điều tra thái độ làm việc của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố hàng năm, để làm cơ sở cho UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời. Tiếp tục tăng cường sự hỗ trợ, phục vụ của các sở, ngành, UBND các huyện thành phố đối với doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Thuế, đất đai, xây dựng, thanh tra, pháp lý…

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục có cơ chế giám sát theo dõi đánh giá trách nhiệm, tiến độ của các ngành, các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Qua đó, lãnh đạo tỉnh nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kịp thời chỉ đạo các cấp, ngành hỗ trợ, giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh./.

Nguyễn Nga

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content