Danh mục dự án trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017

0
134

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.