Tỉnh Bắc Kạn triển khai Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 1.198 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký khoảng 9.000 tỷ đồng. Ðại đa số doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Kạn đã tích cực thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ.

Nhằm đảm bảo chủ động, thống nhất trong việc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2025 đã được UBND tỉnh ký Quyết định ban hành tại số 1807/QĐ-UBND ngày 06/10/2020, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương theo ngành, lĩnh vực, tăng cường năng lực cho người tham gia tổ chức, thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp góp phần nâng cao chỉ số PCI, chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ để tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tìm hiểu và tuân thủ pháp luật thông qua việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp kịp thời tiếp cận các nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023.

Theo đó, nội dung kế hoạch tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp (bao gồm HTX, hộ/cá nhân kinh doanh); Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật; Tổ chức điều tra, khảo sát, xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; các hội thảo, tọa đàm, biên soạn và cung cấp tài liệu văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Giải đáp, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; Xây dựng nội dung chương trình “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; Rà soát, kiện toàn đội ngũ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiến nghị hoàn thiện

Sở Tư pháp là cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo UBND tỉnh./.

Hà Nhung

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content