Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022

Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022

Thực hiện Công văn số 1684/UBND-GTCNXD ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn và Công văn số 1069/BCT-XTTM ngày 04/03/2022 của Bộ Công thương về triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2022. Từ ngày 18/4/2022, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tuyên truyền tới các hội viên: Thực hiện quảng bá ngày Thương hiệu Việt Nam phối hợp với hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thông qua các hình thức: Đăng thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương tới cộng đồng doanh nghiệp trên zalo của Hiệp hội; treo băng zôn quảng bá ngày Thương hiệu Việt Nam tại các doanh nghiệp, HTX ; truyền thông trên Sàn Backanmaket.vn gắn với quảng bá thương hiệu của các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tiêu biểu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm kinh doanh và thực hiện chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh.

     Các hoạt động trên sẽ giúp tăng cường nhận thức của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đối với Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia hướng tới 3 tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia là “Chất lượng – Đổi mới, Sáng tạo – Năng lực tiên phong”.

Kim Cương

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content