Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo “Đánh giá, thảo luận về các giải pháp và sự tác động trong việc nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương”

Sáng ngày 31/5/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo đánh giá, thảo luận về hệ thống các giải pháp và sự tác động trong việc nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Dự hội thảo có các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; công chức các phòng chuyên môn thuộc sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; một số công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và thành viên thực hiện đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác pháp chế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Đồng chí  Phạm Quốc Trung – Phó Giám đốc sở Tư pháp chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo

      Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe Ban chủ nhiệm đề tài trình bày: Một số nội dung về thực trạng công tác pháp chế; đánh giá tác động của các giải pháp chung về nâng cao chất lượng công tác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác bồi thường nhà nước, tham mưu các vấn đề về pháp lý và tham gia tố tụng của cơ quan nhàn nước góp phần phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Và để làm rõ hơn các nội dung của Đề tài, đại diện Sở Thông tin -Truyền thông, UBND huyện Ba Bể, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã trình bày tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong hoạt động của cơ quan chuyên môn; tác động của việc mở rộng phạm vi thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp  tăng cường và nâng cao chất lượng công tác pháp chế, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Kết luận Hội thảo, đ/c Phạm Quốc Trung – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ nhiệm đề tài  ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu dự Hội thảo. Các ý kiến được chia sẻ tại Hội thảo là cơ sở để thành viên thực hiện đề tài nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền đưa đề tài vào áp dụng thực tế tại địa phương đạt chất lượng, hiệu quả.

Lê Kim Cương – Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content