Quy định tiêu chí lựa chọn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, ngày 17/8/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND Quy định tiêu chí lựa chọn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

  1. Hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định Luật Hợp tác xã năm 2012.
  2. Hợp tác xã đã đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả tối thiểu 01 năm trước thời điểm đề nghị hỗ trợ; có ít nhất 1 năm đạt tổng doanh thu tối thiểu 1.000 triệu đồng/năm (riêng đối với hợp tác xã trên địa bàn huyện Pác Nặm và Ngân Sơn có doanh thu tối thiểu 700 triệu đồng/năm).
  3. Hợp tác xã căn cứ nhu cầu cần hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc chế biến sản phẩm có đơn đề nghị gửi cấp chính quyền địa phương nơi hợp tác xã tổ chức sản xuất, kinh doanh.
  4. Công trình kết cấu hạ tầng đề nghị hỗ trợ phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của hợp tác xã. Hợp tác xã có cam kết sử dụng công trình ổn định vào mục tiêu phát triển của hợp tác xã.
  5. Hợp tác xã có vốn điều lệ phù hợp với đề xuất hỗ trợ kết cấu hạ tầng; hợp tác xã cam kết đối ứng để thực hiện dự án.
  6. Hợp tác xã chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm (xây dựng nhà kho, xưởng) bằng các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các chương trình, dự án khác.
  7. Vị trí, địa điểm đề nghị hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng của hợp tác xã phù hợp.
  8. Ưu tiên hợp tác xã có số lượng thành viên lớn; sản xuất quy mô lớn; sản xuất theo cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị; sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương; hợp tác xã hoạt động trên các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm đối với các hợp tác xã bao gồm:

– Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế – chế biến và mua sắm trang thiết bị phụ vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên.

– Xây dựng công trình thuỷ lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, diêm nghiệp (bao gồm: Cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, đấp dâng, kênh, bể chứa nước, công trình trên kênh và bờ bao các loại, hệ thống cấp nước đầu mối phục vụ tưới tiêu tiết kiệm; đường trục chính giao thông nội đồng, đường ranh cản lửa, đường lâm nghiệp).

– Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản, hải sản, bao gồm: Hệ thống cấp thoát nước đầu mối (ao, bể chứa, cống, kênh, đường ống cấp, tiêu nước, trạm bơm), đê bao, kè, đường giao thông, công trình xử lý nước thải chung đối với vùng nuôi trồng thuỷ sản; hệ thống phao tiêu, đèn báo ranh giới khu vực nuôi, hệ thống neo lồng bè; nâng cấp và phát triển lồng bè nuôi trồng hải sản tập trung của hợp tác xã nông nghiệp trên biển.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ tiêu chí lựa chọn hỗ trợ đầu tư kết cầu hạ tầng nêu trên để xem xét, lựa chọn hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đáp ứng các tiêu chí và xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua./.

Thu Hiền

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content