Quyết tâm cải thiện tính năng động của chính quyền

Năm 2022, chỉ số tính năng động của tỉnh tiếp tục được cải thiện, được các doanh nghiệp đánh giá tốt. Nhiệm vụ này được tỉnh tập trung thực hiện trong thời gian tới để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Doanh nghiệp nêu khó khăn về việc cung cấp điện tại Khu Công nghiệp Thanh Bình được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết tại Hội nghị gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư năm 2023 

Tính năng động, tiên phong của chính quyền tỉnh là một chỉ số thành phần PCI đo lường sự linh hoạt, sáng tạo của chính quyền trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật của Trung ương, mức độ kịp thời và hiệu quả trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng như tính hiệu lực thực thi của các cấp sở, ngành và huyện với các chủ trương của lãnh đạo tỉnh. Theo kết quả xếp hạng PCI, nếu năm 2020, chỉ số này mới đạt 5,25 điểm thì năm 2022 đạt 7,37 điểm, tăng 0,43 điểm so với năm 2021.

Theo kết quả khảo sát đánh giá cụ thể, các doanh nghiệp đã có những đánh giá tích cực như: UBND tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; UBND tỉnh năng động và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề mới phát sinh; các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời qua các cuộc đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp tại tỉnh. Tỷ lệ doanh nghiệp tin tưởng rằng, lãnh đạo địa phương đã hành động để thực hiện các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh của mình được đánh giá rất tốt. Các chỉ số thành phần đều đạt từ 80% trở lên.

Bên cạnh đó, cũng còn tồn tại một số chỉ tiêu chưa được cải thiện nhiều so với năm 2021, tính năng động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành chưa phát huy được hết khả năng; việc cải thiện điểm số thành phần chưa toàn diện.

Để tiếp tục cải thiện chỉ số tính năng động, góp phần nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh, Bắc Kạn xác định các cấp chính quyền, các ngành chức năng tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt cải thiện chỉ số tính năng động của chính quyền cùng với các chỉ số khác. Theo đó, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025; thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công việc. Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, tăng cường theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chủ động xây dựng, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, môi trường kinh doanh của tỉnh. Đẩy mạnh hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân về những chính sách hỗ trợ của trung ương và của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ trợ…

Tại Hội nghị gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố khẩn trương giải quyết vướng mắc của các doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tại tỉnh; từ đó góp phần nâng cao các chỉ số thành phần, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (Tác giả Hương Lan)

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content