Hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cấp tỉnh năm 2022 và bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năm 2023 và những năm tiếp theo

      Sáng ngày 5/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cấp tỉnh năm 2022 và bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năm 2023 và những năm tiếp theo. Chủ trì hội nghị ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Tham dự Hội nghị có ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn; Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn; Các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; Lãnh đạo và công chức phòng chuyên môn trực tiếp tham mưu thực hiện công tác CCHC của tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông.

        Hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Nội vụ Báo cáo tóm tắt kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số PAR INDEX) cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Chỉ số SIPAS), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) năm 2022; Tóm tắt dự thảo kế hoạch khắc phục Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI năm 2022; Báo cáo tóm tắt kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2022. Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành năm 2022: Tổng điểm trung bình của các sở đạt 87,45/100 điểm, cao so với năm 2021 (năm 2021, đạt 84,89 điểm); có 05/19 đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên, xếp loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ 26,3% (năm 2021 có 02/19 đơn vị, đạt 10,5%); 12/19 đơn vị có số điểm từ 80 đến dưới 90 điểm, xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 63,2% (năm 2021 có 14/19 đơn vị, đạt 73,7%); có 02/19 đơn vị có số điểm từ 70 đến dưới 80 điểm, xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 10,5% (năm 2021 có 03/19 đơn vị, đạt 15,8%). Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thành phố năm 2022: Tổng điểm trung bình của cấp huyện là 83,77/100 điểm, cao hơn so với năm 2021 (năm 2021 đạt 76,8/100 điểm). Trong đó, có 07/08 đơn vị đạt điểm từ 80 đến dưới 90 điểm, xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 87,5%; 01/08 đơn vị đạt điểm từ 70 đến dưới 80 điểm, xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 12,5%.

        Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch đã Báo cáo tóm tắt kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022; Tóm tắt dự thảo kế hoạch nâng cao Chỉ số PCI năm 2023. Theo đó, Chỉ số PCI của tỉnh Bắc Kạn đạt 65,15 điểm, tăng 2,89 điểm, xếp hạng 35/63 tỉnh thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2021. Trong 10 chỉ số thành phần có 07 chỉ số thành phần tăng điểm gồm: Gia nhập thị trường, Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Tính năng động, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý; có 03 chỉ số thành phần giảm điểm gồm: Tiếp cận đất đai, Cạnh tranh bình đẳng, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế dẫn đến các tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt điểm và chưa đạt điểm tối đa năm 2022. Đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế về kết quả các chỉ số năm 2022, từng bước cải thiện, nâng cao chỉ số trong những năm tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn, tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần; đặc biệt chấm dứt ngay tình trạng một số công chức, viên chức gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc, tình trạng người dân, doanh nghiệp phải chi thêm chi phí không chính thức mới có được kết quả; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính ngay sau khi có kết quả giải quyết; nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư; công tác tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị … ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục hạn chế chỉ số năm 2022 và nâng cao các chỉ số năm 2023 theo kế hoạch của UBND tỉnh./.

Nguyễn Bình

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content