Công ty cổ phần dịch vụ du lịch ONSEN FUJI nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình (giai đoạn 2) và Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới

Ngày 03/6/2020, tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã có buổi trao đổi, làm việc với Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch ONSEN FUJI “Công ty ONSEN FUJI ” về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 03/6/2020, tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải đã có buổi trao đổi, làm việc với Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch ONSEN FUJI  “Công ty ONSEN FUJI ” về việc khảo sát, nghiên cứu đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tại buổi làm việc, đại diện sở, ngành, địa phương của tỉnh Bắc Kạn đã thông tin đến nhà đầu tư về tổng thể quy hoạch, kế hoạch phát triển khu, cụm trên địa bàn tỉnh, vị trí địa lý, diện tích, tiềm năng, công tác phối hợp giải phóng mặt bằng khi đầu tư kết cấu hạ tầng tầng Khu công nghiệp Thanh Bình (giai đoạn 2) và Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới; giới thiệu khái quát về một số chính sách ưu tiên các nhà đầu tư của tỉnh; các chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ. Đại diện phía Công ty ONSEN FUJI cảm ơn các cấp, ngành chức năng của tỉnh Bắc Kạn đã tạo điều kiện thuận lợi để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Bắc Kạn. Công ty sẽ chủ động tích cực liên hệ, phối hợp với các sở, ngành lấy thông tin đầy đủ cụ thể về quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp của Bắc Kạn để Công ty xem xét, lựa chọn dự án đầu tư hạ tầng vào địa phương.

Sau khi khảo sát, nghiên cứu, phân tích số liệu và tính toán hiệu quả đầu tư, ngày 10/6/2020 Công ty ONSEN FUJI có văn bản số 70/CV-OFT về việc xin chủ trương đầu tư thực hiện dự án khu công nghiệp Thanh Bình (GĐ2) và Cụm công nghiệp Quảng Chu tại địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và trên tinh thần đẩy mạnh thu hút đầu tư của tỉnh và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3529/UBND-GTCNXD ngày 24/6/2020 chỉ đạo Sở Công thương, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động hỗ trợ, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để dự án sớm được triển khai, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

Võ Tiến Quang

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content