Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hợp lý để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp

Để góp phần hoàn thiện khu công nghiệp, phát triển các cụm công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và một số ngành có lợi thế của địa phương, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm, chú trọng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch liên quan đến hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thu hút các nhà đầu tư đến với địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên khảo sát thực tế tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, huyện Chợ Mới

Đến nay, UBND tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 30/3/2018; ban hành Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 về phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035; phê duyệt bổ sung Cụm Công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp giai đoạn 2010 – 2020, có xét đến năm 2025 tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 31/7/2020; rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ tỉnh Bắc Kạn… Từ năm 2016 đến năm 2020, trên cơ sở kết quả khoanh định, công bố các khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, HĐND tỉnh cũng đã ban hành 4 Nghị quyết bổ sung 28 khu vực khoáng sản vào quy hoạch, tạo hành lang pháp lý để thu hút các doanh nghiệp đến địa phương nghiên cứu, thăm dò, khai thác.

Ngày 14/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1061/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, với diện tích 80,3 ha. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được đồng ý chủ trương dừng thực hiện Dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thu hút đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa theo Luật Đầu tư; hiện tại, đã có doanh nghiệp đăng ký thực hiện.

Hiện Bắc Kạn cũng đã thành lập được 3 cụm công nghiệp với tổng diện tích 130 ha để thu hút đầu tư, gồm: Cụm Công nghiệp Quảng Chu (Chợ Mới); Cụm Công nghiệp Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn); Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng (Bạch Thông). Đến nay, các chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp.

Hệ thống nguồn và lưới điện của tỉnh đã được đầu tư cơ bản theo quy hoạch và tương đối đồng bộ, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế – xã hội và phục vụ sản xuất, nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Với lợi thế về địa hình, trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư 4 nhà máy thuỷ điện, với tổng công suất là 15,6 MW. Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh đạt 97,32%.

Nhờ điều chỉnh quy hoạch hợp lý, giai đoạn 2016 – 2020, Bắc Kạn đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư cho 55 dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 3.057,983 tỷ đồng. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cũng cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, trong đó có 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.128 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có 31 dự án hoàn thành công tác đầu tư đi vào hoạt động đúng tiến độ; 22 dự án đang đầu tư đúng tiến độ… Các dự án công nghiệp được triển khai thực hiện chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản; chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng và thủy điện. Hiện tại, hoạt động sản xuất của một số dự án tương đối ổn định, tạo ra sản phẩm được thị trường tin dùng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn : Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn .

 

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content