Thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Thanh Bình

Sau 15 năm đi vào hoạt động, Khu Công nghiệp (KCN) Thanh Bình đã có nhiều dự án hoạt động hiệu quả. Phát huy lợi thế, tỉnh Bắc Kạn đang đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình kiểm tra quy hoạch sử dụng đất KCN Thanh Bình
để kêu gọi đầu tư trong giai đoạn tiếp theo

Sau thời gian khá dài, một số nhà đầu tư vào KCN Thanh Bình hoạt động cầm chừng, có những dự án không phát huy hiệu quả. Với quyết tâm khắc phục tồn tại để phát triển, tạo mọi điều kiện thông thoáng, kêu gọi đầu tư, Ban Quản lý KCN Thanh Bình đã tăng cường chỉ đạo các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, tư vấn, hướng dẫn các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, đầu tư vào KCN; chỉ đạo rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các thủ tục pháp lý và đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã đăng ký đầu tư và đang đầu tư. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư trong KCN; tổ chức xúc tiến đầu tư có chọn lọc vào KCN.

Hiện nay, KCN Thanh Bình có 8 dự án hoạt động và có sản phẩm. Tổng số lao động tại KCN hiện nay khoảng 1.000 người, trong đó, lao động địa phương chiếm khoảng 80%, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 6 triệu đồng/người/tháng…

Bắc Kạn hiện đang hoàn thiện kết cấu hạ tầng KCN Thanh Bình giai đoạn I (73,5 ha), mở rộng thêm theo quy hoạch (51 ha), đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thanh Bình giai đoạn II với quy mô diện tích là 80,3 ha.

Với định hướng thu hút đầu tư phải gắn liền với hiệu quả kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và phù hợp định hướng phát triển kinh tế của tỉnh, Bắc Kạn cũng đang đẩy mạnh chương trình xúc tiến đầu tư vào KCN Thanh Bình. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh xác định xúc tiến đầu tư có chọn lọc theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/8/2021 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ tư (khóa XII) về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Bắc Kạn đề ra mục tiêu thu hút khoảng 20 dự án đầu tư mới vào KCN giai đoạn 2021 – 2025, vốn đăng ký đạt trên 2.150 tỷ đồng.

Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào KCN Thanh Bình lĩnh vực chế biến, chế tạo trong thời gian tới
(Ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam)

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của tỉnh và căn cứ vào quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, các tiêu chí xây dựng nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư những năm trước, tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục dự án thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách vào KCN, trong đó tập trung hỗ trợ nhà đầu tư khẩn trương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Thanh Bình.

Đối với KCN Thanh Bình giai đoạn I, Bắc Kạn ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực, các dự án phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đối với giai đoạn II và phần mở rộng KCN Thanh Bình giai đoạn I sẽ thu hút các dự án chế biến, chế tạo như chế biến nông, lâm sản, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; thiết bị điện; sản xuất kim loại; sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất máy móc, thiết bị,… và công nghiệp phụ trợ.

Để tạo niềm tin với các nhà đầu tư, Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư đang hoạt động trong KCN; tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng; không phân biệt đối xử trong thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tỉnh cũng tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kêu gọi đầu tư, có tiềm lực kinh tế, hạn chế các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Quan tâm thu hút các nhà đầu tư lớn đã khẳng định thương hiệu; thu hút các dự án đầu tư mang tính liên kết vùng, chuỗi cung ứng, các dự án công nghiệp mang tính lan tỏa.

Cùng với đó là tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư đi vào thực chất, tránh hình thức, bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời tập trung hỗ trợ KCN trên địa bàn hoàn thiện cơ sở hạ tầng tạo mặt bằng sạch, kết nối giao thông, đào tạo nguồn nhân lực,…; kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng các KCN  xây dựng chương trình, kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh theo đúng quan điểm, định hướng chung.

Thực hiện Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh, riêng trong năm 2022, KCN Thanh Bình đề ra mục tiêu thu hút ít nhất 3 dự án đầu tư mới, vốn đăng ký mới đạt trên 500 tỷ đồng. Ban Quản lý KCN sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn tổ chức xúc tiến đầu tư kết cấu hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp vào KCN. Phối hợp với các địa phương tổ chức các buổi làm việc để kết nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở cung ứng nguyên liệu đầu vào. Tổ chức cho các doanh nghiệp đi khảo sát vùng nguyên liệu, làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm./.

Nguồn : Cổng thông tin điện tử Tỉnh Bắc Kạn

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content