Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thực hiện Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 17/02/2021,  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh  tổ chức Hội nghị lần thứ hai, đồng chí Lê Thanh Hải – Chủ tịch Hiệp hội chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua kết quả họat động công tác Hội năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022. Năm 2021, tiếp tục ảnh hưởng của đại dịch COVID – 19 môi trường kinh doanh tuy từng bước được cải thiện nhưng doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn: sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn yếu, phát triển thị trường, phát triển hỗ trợ công nghiệp còn chậm, tiềm năng du lịch chưa phát huy, việc đổi mới khoa học công nghệ vào sản xuất chưa tương xứng với điều kiện thực tế tại địa phương, song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của UBND tỉnh, sự tạo điều kiện của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp địa phương vẫn duy trì hoạt động khá ổn định. Hiệp hội thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận các thông tin phản ánh của doanh nghiệp, tổng hợp thành báo cáo kiến nghị, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh đề nghị UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đối thoại và chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phối hợp với Tập đoàn Kim Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức tập huấn chuyển đổi số và phương pháp quản trị vốn hiệu quả cho 91 doanh nghiệp; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; bảo biểm thất nghiệp với Doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Hiệp hội luôn chú trọng tuyên truyền Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2021 đến các doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Đ/c Lê Thanh Hải Chủ tịch Hiệp hội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Năm 2022, Hiệp hội tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động cả về tổ chức và công tác hội, tăng cường vận động phát triển hội viên. Phát huy vai trò là cầu nối phản biện với các cơ chế chính sách Nhà nước tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của VCCI triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP; Chỉ thị số 26/CT-T.Tg và Chỉ thị số 07/CT-TTg của Chính phủ; đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Cũng tại Hội nghị, Hiệp hội đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội  Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế hoạt động  của Hiệp hội Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kim Cương

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content