Tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp

Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được Bắc Kạn nỗ lực thực hiện trong năm 2017 đã phần nào tạo được niềm tin cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để bước vào năm 2018 với nhiều kỳ vọng thu hút đầu tư.

Năm 2017, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo thực hiện hỗ trợ, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh thông qua công tác khuyến công, xúc tiến thương mại, tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh bạn trong vùng và khu vực phía Bắc. Các hoạt động đào tạo khởi sự doanh nghiệp, hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm ngoài tỉnh, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất công nghiệp, hỗ trợ thiết kế bao bì đóng gói sản phẩm và quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm trong nước tiếp tục được chú trọng thực hiện. Đặc biệt, trong năm qua, Bắc Kạn đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô cấp quốc gia. Tại Hội nghị, tỉnh Bắc Kạn đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 nhà đầu tư thực hiện các dự án vào tỉnh Bắc Kạn (tổng vốn đăng ký 1.006 tỷ đồng); ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020 và trao chứng nhận cam kết đầu tư cho các nhà đầu tư (tổng vốn đăng ký thực hiện 7.657 tỷ đồng).

Thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017 hứa hẹn mang lại cơ hội thu hút đầu tư vào tỉnh
trong năm 2018 (Ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn trao Quyết định chủ trương đầu tư cho từng nhà đầu tư)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh, Bắc Kạn đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là đối với các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, nhà đầu tư như: Kế hoạch và đầu tư, thuế, xây dựng. Theo đó, thực hiện đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn 01 ngày làm việc; thủ tục thẩm định trình quyết định chủ trương đầu tư xuống còn tối đa 16 ngày; giảm 50 – 60% thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, bảo đảm hàng năm cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Các quy trình đăng ký đầu tư trình cấp chủ trương đầu tư được hiện công khai, minh bạch theo cơ chế một cửa liên thông. Thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan được thực hiện tối đa không quá 30 ngày…

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.

Bắc Kạn chú trọng mời gọi doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông sản
(Ảnh: Gạo nếp khẩu nua lếch của huyện Ngân Sơn được giới thiệu tại Hội nghị kết nối cung – cầu,
 quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017)

Trong năm, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn với cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thực hiện nhanh nhất các thủ tục hành chính liên quan để các dự án sớm hoàn thành đi vào hoạt động.

Nhằm nâng cao trình độ đội ngũ các cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, năm 2017, tỉnh Bắc Kạn đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, hướng tới mục tiêu là tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó trình độ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, thích nghi với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cũng trong năm 2017, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tái cơ cấu, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất trên cơ sở hoàn thiện các cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn để ổn định sản xuất kinh doanh. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp nhà nước tỉnh cùng các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai và hướng dẫn các doanh nghiệp nhà nước thực hiện thoái vốn nhà nước, tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt giai đoạn 2017 – 2020.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xã hội đối với các cấp, các ngành và người dân, qua đó nâng cao vị thế cho doanh nghiệp, góp phần đảm bảo hỗ trợ an sinh xã hội cho một bộ phận không nhỏ người dân lao động trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc tổ chức thành công Hội nghị kết nối cung – cầu quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017, đã có tổng số 09 cơ sở sản xuất nông sản của tỉnh ký biên bản ghi nhớ với đối tác ngoài tỉnh để mua bán hàng hóa nông sản.

Tỉnh Bắc Kạn còn là địa phương được thụ hưởng nhiều chính sách giảm nghèo và chính sách hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn (30a, 135, dự án IFAD…), góp phần trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng, tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tăng thu ngân sách cho tỉnh, nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động.

Với những nỗ lực trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, năm 2017, tỉnh Bắc Kạn có thêm 60 doanh nghiệp đăng ký thành lập, với tổng số vốn đăng ký là 466,240 tỷ đồng (trong đó DNTN: 15; công ty TNHH: 34; Công ty cổ phần: 10),  42 văn phòng đại diện, chi nhánh công ty đăng ký hoạt động. Mặc dù các doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, số lượng chưa nhiều nhưng doanh nghiệp đã có sự tích lũy đầu tư lớn hơn, bước đầu đã nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho từng loại sản phẩm.

Đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “Doanh nghiệp là động lực trong phát triển kinh tế – xã hội”, năm 2018, tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các giải pháp như: Rà soát các quy định hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư; quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; áp dụng các biện pháp bảo đảm môi trường tiếp cận các nguồn lực về tài chính ngân sách, đất đai, ưu đãi đầu tư bình đẳng thông qua thực hiện tốt các hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ; tiếp tục hướng dẫn các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh đối với các lĩnh vực đã định hướng đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp qua các kênh trực tiếp để tiếp cận hiệu quả các nguồn vốn vay tín dụng, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng giữa các doanh nghiệp và ngân hàng; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và công bố công khai các thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả “3 không” trong giải quyết công việc cho doanh nghiệp và công dân: không gây phiền hà, sách nhiễu; không trả hồ sơ quá 1 lần trong qua trình tiếp nhận, thẩm định và trình duyệt dự án; không trễ hẹn; không hình sự hoá các mối quan hệ kinh tế, dân sự đối với doanh nghiệp theo nguyên tắc tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng ISO vào công tác quản lý, điều hành… Tin tưởng rằng năm mới 2018 sẽ là một năm khởi sắc hơn với những hiệu quả mang lại từ công tác xúc tiến, vận động, thu hút đầu tư./.

Nguyễn Nga (CTV)

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content