Bắc Kạn: Phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư năm 2018

Xây dựng, quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thông qua sự đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; quan tâm đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn lao động địa phương… là những mục tiêu tỉnh Bắc Kạn xác định tập trung thực hiện trong năm 2018 nhằm thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh.

Nỗ lực vận động, thu hút đầu tư

Là một tỉnh nội địa vùng Đông Bắc có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, thời gian qua, Bắc Kạn luôn nỗ lực trong công tác vận động, xúc tiến đầu tư. Tỉnh đã kêu gọi các nhà đầu tư vào một số lĩnh vực và ngành nghề có tiềm năng với 33 dự án trọng điểm.

Thành phố Bắc Kạn đang trên đà phát triển, hứa hẹn là điểm đến thuận lợi cho các nhà đầu tư

Trong đó, đối với lĩnh vực hạ tầng, Bắc Kạn đã kêu gọi đầu tư Dự án Quốc lộ 3 mới đoạn tuyến Chợ Mới – Thành phố Bắc Kạn theo hình thức BOT; Dự án đường từ Quân Bình đi Hồ Ba Bể dài khoảng 40km theo hình thức PPP;  Dự án hạ tầng đô thị Bắc Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn với diện tích quy hoạch 133ha; hạ tầng khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II.

Về nông lâm nghiệp, các dự án kêu gọi đầu tư bao gồm trồng rừng gỗ lớn, chế biến gỗ, dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGap, cây ăn quả có múi và các loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tỉnh Bắc Kạn; trồng và chế biến cây dược liệu gắn với phát triển y học cổ truyền.

Về du lịch, Bắc Kạn kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực: du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh gắn với trải nghiệm cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải cho biết: Để thực hiện thành công những dự án nêu trên, tỉnh Bắc Kạn cam kết thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư, trong đó trọng tâm là thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với tỉnh Bắc Kạn.Về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, Bắc Kạn sẽ thực hiện hỗ trợ mức cao nhất cho các nhà đầu tư theo các chính sách khuyến khích đầu tư của Chính phủ; đồng thời hỗ trợ tích tụ đất đai cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng cây dược liệu và các chính sách hỗ trợ khác như quảng bá tạo thương hiệu sản phẩm, tiếp cận vốn vay và hỗ trợ lãi suất.

Năm 2017 ghi dấu những nỗ lực trong công tác vận động, kêu gọi đầu tư của tỉnh với việc tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn kết hợp với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn; Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể – Bắc Kạn, năm 2017. Thông qua Hội nghị này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao quyết định hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào việc trồng mới, cải tạo, thâm canh tăng năng suất, sản xuất theo VietGAP các loại cây ăn quả có múi và cây ăn quả đặc sản giai đoạn 2017 – 2020 cho tỉnh Bắc Kạn; UBND tỉnh Bắc Kạn đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 nhà đầu tư thực hiện các dự án vào tỉnh Bắc Kạn, với tổng vốn đăng ký 1.006 tỷ đồng; UBND tỉnh Bắc Kạn đã trao Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, trao chứng nhận cam kết đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký dự kiến trên 7.000 tỷ đồng; các ngân hàng trên địa bàn đã trao thỏa thuận tài trợ vốn giữa với các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn…

Cũng trong năm 2017, tỉnh đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc và có các giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cùng với đó, Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các hoạt động hợp tác về xúc tiến đầu tư với thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, khu vực Tây Bắc…

Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư năm 2018

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng công tác xúc tiến đầu tư thời gian qua, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh) nêu rõ quan điểm của tỉnh: Xây dựng, quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của địa phương; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thông qua sự đồng hành của chính quyền các cấp với các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các thủ tục đầu tư; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; quan tâm đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn lao động địa phương.

Theo đó, trong năm 2018, Bắc Kạn sẽ chú trọng chương trình xúc tiến đầu tư theo trọng tâm, trọng điểm. Các hoạt động xúc tiến đầu tư được thực hiện trên cơ sở xác định về tính khả thi, phương thức thời gian, kinh phí, tiến độ triển khai… Tăng cường liên kết các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và các chương trình tuyên truyền đối ngoại nhằm triển khai có hiệu quả, tránh gây lãng phí, thất thoát ngân sách.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; cải thiện chỉ số PCI; khuyến khích huy động nguồn lực các nhà đầu tư và doanh nghiệp tổ chức các chương trình, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tuyên truyền quảng bá tiềm năng phát triển, cơ hội đầu tư của địa phương nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh… tiếp tục là những mục tiêu Bắc Kạn tập trung thực hiện trong năm 2018.

Cụ thể, trong năm 2018, Bắc Kạn sẽ tập trung thu hút đầu tư các dự án phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, phù hợp với quy hoạch, phát triển bền vững. Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tỉnh ưu tiên đầu tư vào các dựán nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp (chè chất lượng cao, chế biến rau, củ, hoa quả, miến dong, trồng cây dược liệu, gỗ lớn, phát triển chăn nuôi gia súc theo mô hình tập trung, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy, tập trung phát triển rừng sản xuất…).

Đối với lĩnh vực dịch vụ – du lịch, tập trung thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng và du lịch hồ Ba Bể. Đầu tư phát triển du lịch sinh thái kết hợp với du lịch lịch sử như: Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Ba Bể, hồ Nặm Cắt, cụm di tích lịch sử chiến thắng Phủ Thông – Đèo Giàng, Khu di tích lịch sử ATK Chợ Đồn, di tích lịch sử Nà Tu. Thu hút đầu tư và phát triển các ngành dịch vụ truyền thống, vận tải, thương mại, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp sẽ tập trung thu hút đầu tư mới các nhà máy chế biến nông, lâm sản, các dựán sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệpđiện tử, công nghiệp hỗ trợ cho mạng lưới sản xuất hiện có của các tập đoàn đã có mặt tại Thái Nguyên.

Lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng hướng tới đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, Cụm công nghiệp Huyền Tụng, Côn Minh và Pù Pết, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mại – dịch vụ (Khu đô thị hạ tầng Bắc Sông Cầu, Trường mầm non thành phố Bắc Kạn và các huyện, Bệnh viện y học cổ truyền, khu dân cư các huyện) và các cụm công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, phấn đấu thu hút được từ 01 đến 02 dự án kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp và có thêm 01 dự án đầu tư Cụm công nghiệp.

Các nhóm giải pháp được tập trung thực hiện trong năm 2018 bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn phù hợp với phát luật; cải thiện môi trường đầu tư đáp ứng yêu cầu của các ngành nghề thuộc lĩnh vực trọng tâm; đẩy mạnh phát triển hợp tác xúc tiến đầu tư với các địa phương; phát triển hợp tác giữa tỉnh Bắc Kạn với các tỉnh trong cả nước; duy trì và phát triển hợp tác giữa tỉnh Bắc Kạn với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.

***

Với phương châm “Doanh nghiệp là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh”, tin tưởng rằng, bằng những quyết sách, hướng đi phù hợp, Bắc Kạn sẽ ngày càng thu hút đầu tư có hiệu quả vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển của địa phương./.

Nguyễn Nga

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content