Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Bắc Kạn phấn đấu năm 2022 tăng ít nhất 01 bậc trong vị trí xếp hạng PCI (Ảnh: Cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ của người dân)

Năm 2021, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Kạn đạt 62,26 điểm, tăng 0,29 điểm so với năm 2020, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm các tỉnh xếp thứ hạng trung bình trên cả nước, tăng 11 bậc so với năm 2020. Trong 10 chỉ số thành phần, có 06 chỉ số thành phần tăng điểm bao gồm: Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động. Có 01 chỉ số thành phần giữ nguyên điểm là Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; có 03 chỉ số thành phần giảm điểm gồm: Gia nhập thị trường; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý.

Với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số và thứ hạng Chỉ số PCI của tỉnh, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2022 với nhiều nội dung, trong đó phấn đấu năm 2022, nâng vị trí xếp hạng PCI của tỉnh Bắc Kạn tăng ít nhất 01 bậc, cải thiện, nâng cao toàn diện điểm số của các chỉ số thành phần. Nhóm các chỉ số cần tập trung, khắc phục, cải thiện (03 chỉ số) gồm: Chỉ số Gia nhập thị trường; chỉ số Đào tạo lao động; chỉ số Thiết chế pháp lý. Nhóm các chỉ số cần duy trì và nâng cao (07 chỉ số) gồm: Chỉ số Tiếp cận đất đai; chỉ số Tính minh bạch; chỉ số Chi phí thời gian; chỉ số Chi phí không chính thức; chỉ số Cạnh tranh bình đẳng; chỉ số Tính năng động và chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình, tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI tỉnh đối với các chỉ tiêu thành phần thuộc thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra./.

Hương Lan

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content