Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử,

thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

 

Thực hiện Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, ngày 0 tháng 1 năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 606/KH-UBND kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch được ban hành với các mục đích: Hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi chung là hộ SXNN) đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử (TMĐT) để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số trên sàn TMĐT; hỗ trợ hộ SXNN đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn TMĐT; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi vào cao điểm thu hoạch, giữ giá nông sản; thông qua các sàn TMĐT và nền tảng số cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN; hình thành các hộ SXNN số, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

Các mục tiêu kế hoạch gồm có: Các chỉ tiêu hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT; chỉ tiêu hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và chỉ tiêu hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Các đối tượng tham gia thực hiện kế hoạch, đó là: Các hộ SXNN tham gia giao dịch, mua bán trên sàn TMĐT; các sàn thương mại điện tử (Sàn Postmart.vn – Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Sàn Voso.vn – Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel); các doanh nghiệp Bưu chính (Bưu điện tỉnh; Chi nhánh Bưu chính Viettel Bắc Kạn) và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Kế hoạch được thực hiện từ năm 2021, trong đó: Năm 2021 tập trung hỗ trợ đưa hộ SXNN có đủ điều kiện lên sàn TMĐT theo mục tiêu của Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề ra; từ năm 2022 đẩy mạnh hỗ trợ hộ SXNN giao dịch trên sàn TMĐT và hỗ trợ đưa hộ SXNN còn lại có đủ điều kiện lên sàn TMĐT.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn lồng ghép với các Chương trình, đề án, kế hoạch khác; nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc lồng ghép với chi thường xuyên của đơn vị để thực hiện.

Kế hoạch đề ra 04 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện.

Thứ nhất, hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT: Tập trung xây dựng gian hàng số cho các hộ SXNN tại các xã, phường, thị trấn; lựa chọn các hộ SXNN đủ điều kiện, có sản phẩm đạt các chứng chỉ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng như VietGap, các sản phẩm OCOP và có mong muốn chuyển đổi lên sàn TMĐT để tập trung hỗ trợ, xây dựng điển hình; tổ chức đào tạo, hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số; cách thức đăng ký tài khoản thanh toán, tài khoản mở gian hàng trên sàn TMĐT và hoạt động tác nghiệp trên sàn TMĐT; hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói – kết nối – giao nhận để hộ SXNN tác nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn TMĐT.

Thứ hai, hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Thực hiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua sàn TMĐT và các kênh phân phối của doanh nghiệp bưu chính sở hữu sàn; mở rộng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững thông qua nền tảng số; mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ giá nông sản, tránh bị thương lái ép giá; giúp người dân trong tỉnh và các địa phương khác trong nước có thể mua sản phẩm một cách thuận tiện, nhanh chóng kể cả trong bối cảnh hạn chế đi lại do dịch bệnh; hỗ trợ gắn sản phẩm với thương hiệu cụ thể của từng hộ SXNN, đảm bảo chất lượng sản phẩm nông nghiệp cung cấp tới người tiêu dùng thông qua sàn TMĐT.

Thứ ba, hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh: Cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN như thông tin thị trường, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất , thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân bón; cung cấp các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào có thương hiệu, đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu; có chính sách ưu đãi cho hộ SXNN khi mua sắm các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh trên sàn TMĐT.

Thứ tư, thành lập tổ tư vấn hỗ trợ của tỉnh, của huyện để hỗ trợ cho các hộ SXNN thực hiện đăng ký, giới thiệu, giao dịch sản phẩm trên sàn TMĐT./.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content