Doanh thu 6 tháng đầu năm 2023 của các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Thanh Bình đạt 350 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã giải quyết cơ bản và dứt điểm những tồn tại về đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý lao động, môi trường trong Khu công nghiệp; giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư… nhờ đó đã đạt được một số kết quả nhất định.

Sản xuất tại Công ty Cổ phần đầu tư Govina, Khu Công nghiệp Thanh Bình

Trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng gỗ dán đạt hơn 23.000 m3; ván sàn 15.000 m2; thực phẩm chế biến từ mơ, gừng, kiệu, rau cải hơn 400 tấn; bột đá thạch anh 6.000 tấn; chiết nạp gas 500  tấn, đồ gỗ dùng một lần (dao, thìa, dĩa gỗ) 08 triệu sản phẩm. Tổng doanh thu hơn 350 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu: 5,5 triệu đô la Mỹ.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, thường xuyên tổ chức rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục rườm rà, không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư.

Dự ước giá trị tổng sản phẩm cả năm đạt trên 900 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu ước đạt khoảng 14 triệu đô la Mỹ. Đóng góp ngân sách địa phương ước đạt: 20 tỷ đồng. Tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội từng bước đồng bộ đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, tiến tới phát triển nhanh và bền vững. Tăng cường củng cố bảo đảm ổn định chính trị, trật tự án toàn xã hội. Xây dựng Khu công nghiệp trở thành điểm đến tích cực của các nhà đầu tư, phấn đấu tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh./.

Hương Lan

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content