Bắc Kạn nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, quyết tâm thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 được triển khai với mục tiêu củng cố, duy trì các kết quả đạt được về môi trường kinh doanh, đồng thời phấn đấu nâng điểm trên tất cả các chỉ tiêu; tiếp tục cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, kiên quyết đổi mới công tác quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu theo thông lệ quốc tế…

Thực hiện mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực trong đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là trong giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh…

 

Bắc Kạn điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư

Tiêu biểu có thể kể đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, đã thực hiện rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn tối đa 2 ngày làm việc và thủ tục quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước (ngoài ngân sách) thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh xuống còn 16 ngày. Trong năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 61 doanh nghiệp; cấp thay đổi nội dung đăng ký  255 doanh nghiệp; cấp 42 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh công ty. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã thẩm định chủ trương đầu tư cho 20 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 1.163 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 14 dự án (tăng 17% số dự án so với năm 2016) với tổng vốn đầu tư 1.098 tỷ đồng (tăng 200% so với tổng vốn đầu tư đăng ký năm 2016, khoảng 537 tỷ đồng); thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 5 dự án và quyết định chấm dứt hoạt động của 9 dự án do nhà đầu tư vi phạm quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh đã thực hiện cải tiến quy trình, hồ sơ, thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục khai thuế, nộp thuế theo quy định tại Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Tổng Cục thuế về ban hành cải cách thủ tục hành chính thuế; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp mã số thuế cho doanh nghiệp trong 01 ngày. Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian theo quy định. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt 99% trong nộp hồ sơ khai thuế. Luỹ kế đến hết quý IV/2017, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về thuế không quá 119 giờ/năm; số doanh nghiệp đang hoạt động đã thực hiện kê khai thuế điện tử đạt 99%, tỷ lệ đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại đạt 100%. Tuy nhiên tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử thấp do các doanh nghiệp nộp trực tiếp tại các Ngân hàng thương mại, Kho bạc các huyện…

Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai Bộ phận một cửa liên thông giải quyết các thủ tục hành chính cho một số sở, ngành để giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, tổng số TTHC đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 1.699 thủ tục. Trong đó, giải quyết theo cơ chế một cửa 1.541 thủ tục, giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông 158 thủ tục. Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; một số TTHC được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Do đó, chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt.

Với những nỗ lực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tỉnh Bắc Kạn kỳ vọng sẽ xây dựng được môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh; xây dựng hình ảnh Bắc Kạn là một tỉnh năng động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn từ nay đến năm 2020./.

Nguyễn Nga

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content