Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch và lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Kế hoạch số 1237/KH-SKH&ĐT ngày 20/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 24/9/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn Luật Quy hoạch và lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ năm 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dành cho cán bộ công chức quản lý nhà nước về quy hoạch của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đến dự khóa tập huấn và là báo cáo viên chính có ông Vũ Quang Các – Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch và ông Đinh Trọng Thắng – Vụ phó Vụ Quản lý quy hoạch – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 24/11/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 quy định việc lập, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, tiếp đó Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ban hành ngày 07/05/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Quy hoạch đã góp phần bổ sung việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia với vai trò kết nối giữa chiến lược và kế hoạch, có nhiệm vụ tổ chức không gian phát triển ổn định lâu dài và phân bổ, sử dụng hiệu quả tối ưu nguồn lực tự nhiên phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.


 Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch và lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn 

Tại hội nghị, các đại biểu được ông Vũ Quang Các – Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giới thiệu nội dung chính và giải đáp các vấn đề liên quan đến Luật Quy hoạch; phương pháp lập quy hoạch tích hợp; nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; hướng dẫn một số nội dung lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Quy hoạch và chia sẻ về những kết quả đạt được trong thực thi các quy định của luật, chỉ đạo việc triển khai lập quy hoạch tỉnh; các vấn đề cần tháo gỡ, cách làm trong việc lập quy hoạch; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của luật, nhất là các quy hoạch tích hợp; những vướng mắc trong quá trình chuyển tiếp khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch…

Khóa tập huấn đã cung cấp thêm cho cán bộ, công chức những kiến thức hữu ích, cũng như nâng cao năng lực cho các ngành, các cấp, các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc lập, quản lý, thực hiện công tác quy hoạch./.

Hải Yến

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content