Bắc Kạn nỗ lực cải thiện chỉ số PAPI

Theo báo cáo chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 được công bố tháng 4/2020, tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 23 trong bảng xếp hạng, tăng 05 bậc so với năm 2018, nằm trong nhóm trung bình cao của cả nước. Trong đó, có 4/8 chỉ số thành phần được đánh giá ở nhóm điểm cao nhất và trung bình cao, gồm: Chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở; công khai, minh bạch; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường.

Tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 23 trong bảng xếp hạng PAPI 2019

Chương trình nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là nỗ lực hợp tác hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từ năm 2009. Chỉ số PAPI đo lường trải nghiệm và cảm nhận của người dân thường niên, nhằm mục đích so sánh hiệu quả và chất lượng quản trị, điều hành của bộ máy Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền 63 tỉnh/thành phố, thúc đẩy quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân.

Là năm thứ 11 thực hiện đánh giá, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 hướng tới cải thiện hiệu quả phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nhân dân thông qua việc tạo cơ hội cho người dân tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền, vận động chính quyền cải thiện cung cách phục vụ nhân dân; và thúc đẩy việc tự đánh giá để đổi mới, tạo tập quán cạnh tranh lành mạnh và văn hóa học hỏi kinh nghiệm giữa các chính quyền địa phương.

Chỉ số PAPI được xác định trên 08 chỉ số nội dung với 28 nội dung thành phần, hơn 120 chỉ tiêu chính, hơn 550 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường; Quản trị điện tử.

Theo kết quả công bố, Bến Tre, Đồng Tháp và Quảng Ninh là 3 tỉnh đạt mức điểm tổng hợp cao nhất trong bảng Chỉ số PAPI năm 2019, đều có mức điểm trên 46,6 điểm. Xếp cuối bảng là Bình Định với 40,84 điểm. Bắc Kạn, với 44,31 điểm đứng thứ 23 trong bảng xếp hạng (tăng 5 bậc so với năm 2018), thuộc nhóm có chỉ số trung bình cao. Điểm tổng hợp PAPI 2019 cấp tỉnh cao nhất (46,74 điểm) và mức điểm tối đa (80 điểm), trên thang điểm từ 10 đến 80 điểm cho tất cả 8 chỉ số nội dung, có mức chênh lệch rất lớn. Mức chênh này cho thấy còn nhiều cơ hội đổi mới chính sách và cách thức thực thi chính sách để chính quyền các cấp ngày càng công khai, minh bạch hơn, thực hiện trách nhiệm giải trình tốt hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày một cao của người dân, thực hành liêm chính tốt hơn, đặc biệt trong năm cuối của nhiệm kỳ chính quyền các cấp giai đoạn 2016-2021.


Tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 23 trong bảng xếp hạng Papi năm 2019

Theo kết quả đánh giá Chỉ số PAPI 2019 đến từng nội dung thành phần cho thấy, mỗi địa phương đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Không có địa phương nào thuộc về nhóm đạt điểm cao nhất ở cả tám chỉ số nội dung. Qua đó có thể thấy không có một giải pháp nào có thể giải quyết mọi vấn đề của từng tỉnh/thành phố. Thay vào đó, các cấp chính quyền địa phương cần nghiên cứu từng chỉ tiêu cụ thể, rà soát những điểm người dân đã hoặc chưa hài lòng, từ đó tìm giải pháp phù hợp với từng địa phương nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Nỗ lực cải thiện chỉ số Papi

 Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ số PAPI của tỉnh qua từng năm đánh giá, hằng năm, tỉnh Bắc Kạn đều ban hành kế hoạch cụ thể, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị hành chính công trên 08 chỉ số nội dung, gồm: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.

Trong đó, Bắc Kạn xác định nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là giải pháp hàng đầu..

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trên từng tiêu chí. Trong đó chú trọng tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Phát huy vai trò của cơ quan thông tấn, báo chí, giám sát của người dân trong việc tố giác các hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh của cán bộ, công chức, viên chức để góp phần giảm thiểu tham nhũng, hối lộ.

Đồng thời thường xuyên rà soát thống kê đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC để cắt giảm tối đa các thanh phần hồ sơ rườm rà, không cần thiết, giảm thời gian, chi phí giải quyết TTHC. Công khai, minh bạch phí, lệ phí dịch vụ; chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; nâng cao năng lực và kỹ năng ứng xử, thái độ phục vụ đội ngũ công chức trong cung ứng dịch vụ cho người dân. Duy trì thực hiện có hiệu quả bộ phận Một cửa và phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC cho người dân. Hướng dẫn người dân cụ thể, rõ ràng khi tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải quyết hồ sơ đúng thời gian, quy trình theo quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; thường xuyên rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC chứng thực; cập nhật đầy đủ, kịp thời và niêm yết công khai, minh bạch các loại phí, lệ phí thực hiện TTHC đúng quy định…

Bên cạnh đó đó, tăng hoạt động tương tác giữa chính quyền và người dân qua mạng INTERNET. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân kết nối mạng INTERNET để tra cứu thông tin, thực hiện TTHC và cập nhật các tin tức, thông tin trong nước, trong tỉnh…

Nguyễn Nga

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content