Kế hoạch hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn năm 2021

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hơn 3.524 ha cây cam, quýt, trong đó hơn 2.465 ha cho thu hoạch với sản lượng ước đạt gần 24.517 tấn, hiện nay đang vào mùa thu hoạch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc tiêu thụ cam, quýt Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn, trong khi trên địa bàn tỉnh chưa có đầu mối thu mua, bao tiêu ổn định.

Để tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn năm 2021 với mục đích: Quảng bá, giới thiệu và hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân trồng cam, quýt trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ để duy trì chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm cam, quýt hiện có, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số vào các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng các kênh tiêu thụ để thích ứng, phù hợp với tình hình thực tế.

Yêu cầu của kế hoạch, đó là tổ chức sự kiện quảng bá với nội dung thiết thực, hiệu quả; tăng cường các hoạt động quảng bá, kết nối trực tuyến; tranh thủ sự hỗ trợ của Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố để quảng bá sản phẩm với quy mô phù hợp. Thu hút được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà phân phối, hệ thống siêu thị, thương lái, đơn vị vận chuyển và tăng cường sự phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông. Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, kết nối tiêu thụ để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân tiêu thụ sản phẩm.

Kế hoạch hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn năm 2021 gồm 05 nội dung chính:

Một là, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Cung cấp các thông tin về sản phẩm và đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, kết nối tiêu thụ sản phẩm; đề nghị các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, sàn thương mại điện tử hỗ trợ quảng cáo, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại.

Hai là, tổ chức gian hàng, khu trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn tại các hội nghị kết nối giao thương, hội chợ, triển lãm và các sự kiện kinh tế, xã hội và văn hóa của tỉnh. Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công Thương khu vực Đông Bắc – Bắc Kạn năm 2021 tại thành phố Bắc Kạn trong tháng 12/2021. Tham gia gian hàng tại các hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm như: Triển lãm quốc tế (trực tuyến) Công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2021 -VietNam Foodexpo năm 2021, Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021…

Ba là, tổ chức gian hàng và kết nối tiêu thụ sản phẩm cam, quýt Bắc Kạn trên các sàn thương mại điện tử. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, cách thức vận hành, tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thiết kế các gian hàng; xây dựng và vận hành gian hàng cam, quýt Bắc Kạn trên các sàn thương mại điện tử (Voso, PostMart); tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá, phân phối và tiêu thụ qua các kênh của Tổng Công ty Bưu Điện và Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel.

Bốn là, tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm. Rà soát sản lượng cam, quýt đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tiêu thụ; tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng; tổ chức kết nối, hỗ trợ đàm phán và ký kết hợp đồng tiêu thụ vào các chuỗi phân phối bán buôn, bán lẻ, bếp ăn tập thể và các nhà máy chế biến trong và ngoài tỉnh.

Năm là, hỗ trợ hoàn thiện bao bì, mẫu mã sản phẩm.  Hỗ trợ thiết kế và in ấn bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, tem chỉ dẫn địa lý… phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và theo yêu cầu của nhà phân phối.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được lấy từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2021, ngân sách của các huyện, thành phố; Kinh phí của các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các nguồn kinh phí hợp pháp khác./.

Thu Hiền

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content