Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021

Ngày 07/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021. Tham dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Duy Chinh – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BTV tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và 08 điểm cầu tại các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Hòa – Tỉnh  ủy viên – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt kết quả tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2020 trên địa bàn tỉnh; đồng thời báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 năm 2021-2025 và năm 2021 của tỉnh.

Theo đó, năm 2020 kinh tế trong nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các địa phương, kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng – an ninh được giữ vững, GRDP tăng 3,16%; GRDP bình quân đầu người tăng 2,5 triệu đồng so với năm trước; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 72,9%; an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Bên cạnh đó, tỉnh còn 10 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu các huyện, thành phố và các Sở, ngành đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020, làm rõ những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020; yêu cầu các cấp, các ngành tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Long Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành. Tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Rà soát cơ chế, chính sách để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh, ban hành chính sách mới phù hợp với điều kiện thực tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới; chuẩn bị và bảo đảm Tết an toàn, vui vẻ; chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tỉnh Bắc Kạn 5 năm 2021-2025 và năm 2021 để UBND tỉnh ban hành./.

Thu Hiền

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content