Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo về đánh giá thực trạng, trao đổi vấn đề liên quan đến công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo về đánh giá thực trạng, trao đổi vấn đề liên quan đến công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới

 

Sáng ngày 16/12/2021, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội thảo về đánh giá thực trạng, trao đổi vấn đề liên quan đến công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Trung – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Lê Kim Cương – Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội thảo

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các bài tham luận và trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm qua, công tác pháp chế  được thể hiện đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi thường của Nhà nước và các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng. Nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tạo sự lan tỏa cao, được cải thiện và đã củng cố mối quan hệ pháp lý giữa doanh nghiệp và Nhà nước; từ đó Nhà nước hiểu rõ hơn về nhu cầu doanh nghiệp và xây dựng được những chính sách phù hợp. Những kết quả trên có được chính là nhờ sự tham gia hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan đơn vị, cá nhân… các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tạo lập các điều kiện cần thiết để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn bất cập trong vấn đề công chức làm công tác pháp chế chủ yếu là kiêm nhiệm nên đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng trong công tác pháp chế.

Kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá thực trạng công tác pháp chế và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp; nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác páp chế tại các cơ quan, đơn vị; từ đó tìm ra giải pháp , hướng đi mới cho công tác pháp chế và đặc biệt là hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Kim Cương

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content