Giai đoạn 2022-2025, Bắc Kạn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản 03 cụm công nghiệp trên địa bàn

Giai đoạn 2022-2025, Bắc Kạn đầu tư xây dựng

hạ tầng kỹ thuật cơ bản 03 cụm công nghiệp trên địa bàn

 

Bắc Kạn là tỉnh miền núi nằm ở khu vực trung tâm vùng Đông Bắc, với vị trí nằm sâu trong nội địa, địa hình đồi núi có độ dốc cao, chia cắt, việc giao thương hàng hóa với các tỉnh lân cận và các trung tâm kinh tế, cửa khẩu duy nhất thông qua đường bộ nên còn nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội. Trong thời gian qua cùng với xu thế dịch chuyển đầu tư  tại Việt nam, nhu cầu sử dụng đất công nghiệp tăng cao, tuy vậy trên địa bàn tỉnh hiện nay chỉ có một khu công nghiệp – Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn I cơ bản đã được lấp đầy và chưa có cụm công nghiệp nào được xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, một số doanh nghiệp ngoài tỉnh đến tìm hiểu cơ hội đầu tư nhưng gặp khó khăn về vị trí đầu tư, đây là trở ngại lớn trong công tác thu hút đầu tư đối với địa phương.

Do đặc điểm về điều kiện địa hình bị chia cắt, chi phí san lấp mặt bằng lớn (suất đầu tư lớn) nên tỉnh Bắc Kạn chưa thực sự hấp dẫn các doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp nhằm tạo mặt bằng sạch, thu hút dự án đầu tư thứ cấp. Bên cạnh một số địa phương trong tỉnh tương đối thuận lợi về giao thông có thể thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (có trục đường QL3 đi qua như thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ mới, huyện Bạch Thông), còn lại các địa phương khác trong tỉnh việc thu hút các nhà đầu tư thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là khó thực hiện.

Thực hiện nhiệm vụ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra: “Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp… Cân đối ngân sách để tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 02 Cụm công nghiệp có vị trí, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp, đặc biệt các dự án chế biến nông, lâm sản, công nghiệp dệt may, da giầy…”. Trên cơ sở lợi thế về vùng nguyên liệu khoáng sản và nông, lâm sản và vị trí địa lý thuận lợi cho việc liên kết vùng với các địa phương khác của Chợ Đồn, Na Rì, Ba Bể (huyện Chợ Đồn với huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên, huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang; huyện Na Rì với huyện Bình Gia, huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn; huyện Ba Bể với huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng), Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng và trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án  xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Dự án được phê duyệt chủ trương với quy mô đầu tư trên địa bàn 03 huyện và có tổng diện tích khoảng 53 ha, gồm: Cụm công nghiệp Nam Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn 20ha; cụm công nghiệp Vằng Mười, huyện Na Rì 15 ha; cụm công nghiệp Chu Hương, huyện Ba Bể khoảng 18 ha.

Dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương với tổng mức đầu tư là 225 tỷ đồng, và sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

Dự án triển khai sẽ góp phần tạo măt bằng sạch, kết nối giao thông đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp nhằm phát huy lợi thế của các huyện, thu hút doanh nghiệp đầu tư các dự án sản xuất vào cụm công nghiệp, từng bước thực hiện công nghiệp hóa – hiện đái hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn các huyện nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung.

Nguồn: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án  xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn và Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 14/7/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án  xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content