Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại

 giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Kạn

 

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển sản xuất hàng hóa, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ thông tin, dự báo, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đồng thời chỉ đạo các sở, ngành lồng ghép các chương trình, kế hoạch, nguồn vốn như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề án OCOP… để tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể phát triển sản xuất hàng hóa, tăng cường liên kết sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, trọng tâm là các sản phẩm nông sản, sản phẩm có tiềm năng, chủ lực của tỉnh.

Ảnh: Ngày hội hàng hoá vì ngươi tiêu dùng năm 2021

Qua đó, hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch, dịch vụ cho tỉnh Bắc Kạn, tạo động lực cho phát triển mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn trao đổi kinh nghiệm, kết nối và phát triển thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết, tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ sản phẩm và hợp tác đầu tư, góp phần vào việc phát triển các sản phẩm nông, lâm sản theo hướng hiện đại và bền vững. Một số sản phẩm nông sản như: Miến dong, Gạo Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn, Gạo Bao thai, tinh bột nghệ, Nano Curcumin nghệ, bí xanh thơm, mơ chế biến… đã trở thành hàng hóa và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, có chỗ đứng trên thị trường, tham gia vào hệ thống bán lẻ hiện đại ở một số thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,… bước đầu có sản phẩm miến dong của Hợp tác xã Tài Hoan xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài (Cộng hòa Séc). Chất lượng hàng hóa, bao bì mẫu mã từng bước được cải thiện, nâng cao, từng bước phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động xúc tiến thương mại thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Hoạt động chưa đa dạng; cách thức tiếp cận thị trường qua môi trường thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ số còn hạn chế; chưa tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại tại nước ngoài; chất lượng một số sản phẩm hàng hóa chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường; nhiều sản phẩm chưa đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nên gặp nhiều khó khăn cho công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm; sản phẩm nông, lâm sản chủ yếu của địa phương chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường phân phối hiện đại và xuất khẩu.

Để nâng cao giá trị các sản phẩm hàng hóa, góp phần đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, phấn đấu mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ bình quân đạt 11,5%/năm; xuất, nhập khẩu tăng trưởng bình quân 10%/năm; nâng cao lợi thế thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của tỉnh, ngày 26/04/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch gồm 07 nội dung chính: (1) Tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá; (2) Tổ chức, tham gia các hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài; (3) Tổ chức Đoàn khảo sát thị trường mới, giao dịch thương mại; (4) Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng kinh doanh; (5) Hỗ trợ phát triển thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; (6) Tăng cường cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại; (7) Các nội dung, hoạt động xúc tiến thương mại bổ trợ.

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025 là 20.905 triệu đồng, từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia hỗ trợ; ngân sách địa phương theo phân cấp; nguồn đối ứng của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác./.

Thu Hiền

 

 

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content