Hiệu quả từ nguồn vốn ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Bắc Kạn, là nguồn lực góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Từ năm 1997 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã thiết lập quan hệ hợp tác phát triển với 15 nhà tài trợ, trong đó Chính phủ Nhật Bản là nhà tài trợ có mối quan hệ sớm nhất với tỉnh Bắc Kạn (tài trợ thông qua Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản – JICA). Từ năm 1997 đến năm 2016, Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ cho tỉnh Bắc Kạn 26 chương trình, dự án ODA với tổng số vốn là 213.920 triệu đồng.

Các chương trình, dự án đã được triển khai thực hiện tốt, đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu của nhà tài trợ, đảm bảo thực hiện theo đúng Hiệp định đã được ký kết. Nguồn vốn được tỉnh sử dụng theo đúng mục tiêu của nhà tài trợ, cụ thể là được sử dụng trong các lĩnh vực như giao thông nông thôn, điện, thủy lợi, cấp thoát nước. Qua đó, hàng trăm km đường nông thôn trên địa bàn tỉnh được nâng cấp, hàng chục cây cầu, hệ thống thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước được xây dựng, góp phần thuận lợi về giao thông nông thôn, phát triển nông nghiệp, cải thiện đời sống cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, diện mạo của tỉnh từng bước được nâng lên, đời sống của nhân dân dần được cải thiện.

Trong năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực phối hợp với Uỷ ban Dân tộc, các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh tham gia vận động vốn vay của Chính phủ Nhật Bản (thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản – JICA) để thực hiện đầu tư dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc”. Hiện nay, đề xuất dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1395/TTg-QHQT ngày 13/10/2020. Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với các tỉnh tham gia dự án và đơn vị có liên quan xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình phê duyệt theo quy định./.

Nguyễn Thị Nga

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content