Danh mục dự án đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp 2023

  Thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào Cụm công nghiệp
TT Tên dự án Vị trí, địa điểm đầu tư Quy mô lĩnh vực thu hút đầu tư Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật Địa chỉ liên hệ
1 Cụm công nghiệp Vằng Mười Xã Trần Phú, huyện Na Rì – Tổng diện tích 15 ha;

– Nhà nước đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

2 Cụm công nghiệp Chu Hương Xã Chu Hương, huyện Ba Bể – Tổng diện tích 18 ha;

– Nhà nước đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

3 Cụm công nghiệp Bằng Lũng Xã Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 18 ha;

– Nhà nước đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đầu tư trong giai đoạn 2021 – 2025 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại – Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

4 Cụm Công nghiệp Cẩm Giàng Xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông – Tổng diện tích 43 ha;

– Công ty cổ phần Nhựa dầu khí Việt Nam đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật Công ty cổ phần Nhựa dầu khí Việt Nam;

SĐT: 0973 518 899

5 Cụm công nghiệp Quảng Chu Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích đất: 74 ha

– Lĩnh vực thu hút: Công ty cổ phần Dịch vụ Onsen Fuji Bắc Kạn đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật kỹ thuật Công ty cổ phần Dịch vụ ONSEN FUJI Bắc Kạn;

 

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content