Danh mục dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 2023

TT Tên dự án Vị trí, địa điểm đầu tư Quy mô lĩnh vực thu hút đầu tư Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật Địa chỉ liên hệ
I Cụm Công nghiệp
I.1 Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
1 Cụm công nghiệp Thanh Mai Xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích 20 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

2 Cụm công nghiệp Thanh Vận Xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích 40 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

3 Cụm công nghiệp Khe Lắc Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích 15 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

4 Cụm công nghiệp Quảng Chu 1 Xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích 70 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

5 Cụm công nghiệp Thanh Thịnh Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới – Tổng diện tích 25 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới, kết nối hạ tầng với KCN Thanh Bình Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

6 Cụm công nghiệp Côn Minh Xã Côn Minh, huyện Na Rì – Tổng diện tích 10 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Kết nối tuyến Quốc lộ 3B Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

7 Cụm công nghiệp Kim Lư Xã Kim Lư, huyện Na Rì – Tổng diện tích 20 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến đường chánh Thị trấn Yến Lạc, Na Rì Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

8 Cụm công nghiệp Huyền Tụng 1 Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn – Tổng diện tích 40 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến đường đi vào Mỹ Thanh Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

9  Cụm công nghiệp Huyền Tụng 2 Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn – Tổng diện tích 30 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến đường thành phố Bắc Kạn – Mỹ Thanh Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

10 Cụm công nghiệp Nông Thượng Xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn – Tổng diện tích 15 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Nằm trên tuyến Quốc lộ 3 mới Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

11 Cụm công nghiệp Lủng Điếc Thôn Lủng Điếc, huyện Ba Bể – Tổng diện tích 18 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

12 Cụm công nghiệp Bản Thi Xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 20 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

13 Cụm công nghiệp Ngọc Phái Xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 25 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

14 Cụm công nghiệp Bình Trung Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 10 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

15 Cụm công nghiệp Bằng Phúc Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 25 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

16 Cụm công nghiệp Yên Phong Xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn – Tổng diện tích 30 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

17 Cụm Công nghiệp Quân Hà Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông – Tổng diện tích 30 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

18 Cụm Công nghiệp Tân Tú Xã Tân Tú, huyện Bạch Thông – Tổng diện tích 15 ha;

– Lĩnh vực thu hút: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

19 Cụm Công nghiệp Pu Pết Xã Pu Pết, huyện Ngân Sơn – Tổng diện tích 15 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

20 Cụm Công nghiệp Nà Phặc Xã Nà Phặc, huyện Ngân Sơn – Tổng diện tích 25 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

21 Cụm Công nghiệp Pắc Nặm Huyện Pắc Nặm – Tổng diện tích 10 ha;

– Lĩnh vực thu hút đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật Sở Công Thương Bắc Kạn;

SĐT: 02093 870.120

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content