Bắc Kạn: Tăng 11 bậc xếp hạng chỉ số PCI

Sáng 27/4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Việt Nam năm 2021. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn đạt 62,26 điểm, tăng 11 bậc trên bảng xếp hạng, đứng thứ 48/63 tỉnh, thành phố.

Với sự nỗ lực từ tỉnh đến cơ sở, điểm số PCI của tỉnh đã liên tục tăng qua các năm, trong đó một số chỉ số thành phần được cải thiện tích cực như: Chỉ số tiếp cận đất đai tăng từ 5,13 điểm (2017) lên 7,83 điểm (2021); chi phí thời gian từ 4,83 (2017) lên 7,61 (2021); chi phí không chính thức tăng từ 4,28 điểm (2017) lên 7,14 điểm (2021); chỉ số tính năng động tăng từ 4,15 điểm (2017) lên 6,94 điểm (2021); chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng từ 6,06 điểm (2017) lên 7,17 điểm (2021)… Số doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức, tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu giảm.

Ảnh: Bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2021.

Kết quả trên là sự nỗ lực rất lớn của cơ quan chính quyền và hệ thống chính trị các cấp trong việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số và thứ hạng PCI của tỉnh. Trong đó, tỉnh đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính, các giấy phép, các quy định không cần thiết; đề xuất, kiến nghị cắt giảm các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Cùng với đó là thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp; chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công vụ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, thể hiện quyết tâm lớn của Bắc Kạn trong cải thiện môi trường đầu tư của toàn tỉnh trong giai đoạn tới./.

Lan Hương

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content