Y tế – Giáo dục

  1. Giáo dục và đào tạo

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Kạn có 302 trường học các cấp, trong đó có 96/302 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 31,79%. Trong đó có: 113 trường mầm non (có 01 trường mầm non tư thục); 78 trường tiểu học; 97 trường Trung học cơ sở, Tiểu học và trung học cơ sở; 14 trường Trung học phổ thông. Ngoài ra tỉnh Bắc Kạn còn có 12 trường phổ thông dân tộc nội trú.

Tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục (PCGD) trẻ mầm non 5 tuổi vào năm 2015, đến năm 2020 có 108/108 xã, phường, thị trấn và 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi; 108/108 xã, phường, thị trấn và 08/08 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; tỉnh đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 108/108 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 trở lên (13 xã đạt mức độ 1, 39 xã đạt mức độ 2 và 56 xã đạt mức độ 3); có 8/8 đơn vị huyện/thành phố duy trì đạt chuẩn PCGD THCS (02 huyện đạt mức độ 1; 5 huyện đạt mức độ 2 và 1 huyện đạt mức độ 3); tỉnh duy trì đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1.

Chất lượng giáo dục các cấp ngày càng nâng lên. Năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh hoàn thành Chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 96,34%. Tổng số học sinh đến trường tăng đều qua các năm, năm 2020, số trẻ mẫu giáo đến trường đạt 68,96%; số học sinh tiểu học đến trường đạt 99,99%; học sinh THCS đến trường đạt 91,83%; học sinh THPT đến trường đạt 76,83%.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: 01 Trường Cao đẳng Bắc Kạn; 7 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện; 03 trung tâm GDNN tư thục; 8 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay triển khai các ngành nghề đào tạo cơ bản đáp ứng được nhu cầu người học theo thực tế tại địa phương.

  1. Y tế

Hệ thống mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, kiện toàn và phát triển, tỉnh có 01 Bệnh viện đa khoa tỉnh với công suất 500 giường bệnh, 08/08 bệnh viện cấp huyện quy mô 50-100 giường bệnh; tổng số giường bệnh của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh là hơn 1.030 giường; 108 xã, phường, thị trấn có trạm y tế và có bác sĩ làm việc, 100% thôn, bản, tổ phố có nhân viên y tế thôn bản hoạt động. Tỉnh đã thành lập mới một số trung tâm chuyên môn tuyến tỉnh theo quy định, gồm: Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Giám định Pháp y và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Nhìn chung các bệnh viện, trạm y tế xã và các đơn vị, trung tâm chuyên môn tuyến huyện, tuyến tỉnh được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị thiết bị y tế cơ bản phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị.

Công tác khám chữa bệnh được duy trì, củng cố, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, 100% các cơ sở khám chữa bệnh công lập đều đủ điều kiện khám chữa bệnh BHYT, 09/9 bệnh viện đều đạt mức chất lượng khá./.

Nguồn: Theo báo cáo kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

Translate:

Language
Skip to content