http://faq.backan.gov.vn/guest/channel.aspx?dv=27

Cắt giảm gánh nặng, giúp DN vượt khủng hoảng, phục hồi sản xuất (20/08/2020)

(Chinhphu.vn) - Với chủ đề “Cắt giảm gánh nặng tạo quy định tốt hơn”, Hội nghị trực tuyến Mạng lưới Thực hành quy định tốt ASEAN-OECD lần thứ 6 góp phần lan tỏa tinh thần cải cách mạnh mẽ về quy...

108 người đang online