http://faq.backan.gov.vn/guest/channel.aspx?dv=27

Thủ tướng: Quản lý làm sao để DNNN phát triển xứng tầm (21/11/2018)

Chỉ ra một số tồn tại, bất cập như hiệu quả, đóng góp của nhiều doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) còn thấp, Thủ tướng cho rằng, nếu quản trị tốt hơn, đầu tư, nhất là đầu tư khoa học công nghệ tốt hơn...

Interpol có lãnh đạo mới (21/11/2018)

Các đại biểu tham dự Đại hội đồng Interpol đã bầu ông Kim Jong Yang đến từ Hàn Quốc làm Giám đốc của cơ quan này.

589 người đang online