Nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2020

Đăng ngày 05 - 04 - 2021
100%

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Qua đó, giúp tăng cường việc tuân thủ pháp luật và giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch các chế độ, chính sách trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sự bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Kạn đã tiếp tục tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các nội dung giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, cung cấp thông tin về hệ thống văn bản quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, người quản lý doanh nghiệp.

Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn thường xuyên trao đổi, cung cấp, công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin về tình trạng họat động của doanh nghiệp, gửi danh sách kèm thông tin các doanh nghiệp đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và danh sách các doanh nghiệp giải thể, doanh nghiệp vi phạm, doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến các cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ngành và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp trong công tác quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh được thực hiện thông qua văn bản, hệ thống email công vụ, hồ sơ công việc và được đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan. Năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện 68 lần cung cấp thông tin theo đề nghị của các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp. 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, công tác phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập được các sở, ngành trong tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động đúng quy định, góp phần nâng cao ý thức doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.  Năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn đã phối hợp với cơ quan Thuế thông báo vi phạm trên 100 doanh nghiệp (do bỏ địa điểm kinh doanh không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế; và các doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh trên một năm). 

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, năm 2020, ngành chức năng của tỉnh không thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp theo kế hoạch đã được phê duyệt mà đề nghị các doanh nghiệp trong danh sách kiểm tra báo cáo tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp theo quy định, thông qua báo cáo để tổng hợp rà soát các doanh nghiệp không còn hoạt động, không tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp để kiến nghị, xử lý.  Trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không có doanh nghiệp nào vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp vi phạm quy định Luật quản lý thuế bị cưỡng chế bằng hình thức thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn đã tiến hành thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 27/27 doanh nghiệp theo quy định.

Nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do doanh nghiệp gây ra cho xã hội cũng như góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh; theo dõi, giám sát, kiểm tra doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh; kịp thời cung cấp các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề; đồng thời chủ động cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hoạt động trong ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, giảm thiểu nghĩa vụ kê khai, báo cáo của doanh nghiệp.

Bên cạnh nỗ lực của tỉnh, các doanh nghiệp cũng cần chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần liêm chính trong kinh doanh, tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo, chủ động trong việc trao đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Nga

<

Tin mới nhất

Nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập...(05/04/2021 2:15 CH)

Bắc Kạn tăng cường xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp(27/02/2021 2:13 CH)

Tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện(28/07/2020 4:07 CH)

Bắc Kạn khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp(28/07/2020 4:00 CH)

Chính phủ sửa Nghị định, khởi sự kinh doanh dễ dàng hơn(03/04/2020 4:02 CH)

Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Kạn năm 2020(27/02/2020 9:09 SA)

Tăng cường hợp tác phát triển các lĩnh vực phù hợp thế mạnh địa phương(15/10/2019 3:52 CH)

“Doanh nghiệp là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội”(16/11/2018 10:52 SA)

497 người đang online