Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19

Đăng ngày 03 - 04 - 2020
100%

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 11/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 11/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử

2. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

3. Tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu

4. Khẩn trương phục hồi và phát triển ngành du lịch, hàng không

5. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh

6. Tập trung xử lý vướng mắc về lao động

7. Đẩy mạnh thông tin truyền thông

 

            * Nội dung chi tiết Chỉ thị theo file đính kèm./

<

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp(20/04/2020 3:03 CH)

Bắc Kạn thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm(20/04/2020 2:59 CH)

Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,...(03/04/2020 4:09 CH)

Tăng cường hỗ trợ phát triển bền vững kinh tế hợp tác, hợp tác xã (18/02/2020 2:23 CH)

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn...(17/02/2020 2:31 CH)

Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư(10/02/2020 11:05 SA)

Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư(10/02/2020 8:48 SA)

Môi trường hành chính công khai, minh bạch: Đòn bẩy nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh...(26/11/2019 3:13 CH)

224 người đang online