Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp

Đăng ngày 20 - 04 - 2020
100%

Thời gian qua, công tác quản lý doanh nghiệp đã được tỉnh Bắc Kạn quan tâm thực hiện. Qua đó kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp doanh sau đăng ký thành lập. UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020. Bên cạnh đó, với việc đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công từ tháng 8/2019, thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tập trung, hiệu quả, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Kạn đã quyết định thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đây là đơn vị đầu mối trực tiếp, tiếp nhận thông tin, thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp làm các thủ tục về đăng ký kinh doanh, các thủ tục về đầu tư tại tỉnh Bắc Kạn.

Để xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, trong năm 2019, tỉnh đã tổ chức 05 lớp bồi dưỡng, với 281 người tham dự; tổ chức 02 hội nghị tập huấn công tác CCHC cho công chức tham mưu CCHC tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã với 187 công chức tham dự.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, trong năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp với sự tham gia của hơn 90 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã tiếp thu và giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên tinh thần chính quyền kiến tạo, đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh theo quy định theo đúng tinh thần tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Thực hiện công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên gửi thông báo danh sách các doanh nghiệp đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giải thể và các doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến các cơ quan quản lý chuyên ngành để phối hợp theo dõi thực hiện hoạt động quản lý nhà nước theo quy định. Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp của 105 doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức. Việc cung cấp, công khai thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cho các ngành chức năng khi được đề nghị được đơn vị thực hiện tốt thông qua hình thức trả lời bằng văn bản, hệ thống email công vụ, hồ sơ công việc và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo quy định, đặc biệt tránh thanh tra chồng chéo, đảm bảo chỉ thanh, kiểm tra doanh nghiệp 01 lần/năm. Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên thực hiện công tác hậu kiểm sau đăng ký thành lập và không thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra độc lập. Cũng trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan thuế thông báo xử lý 69 doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định pháp luật về thuế và  doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa điểm đã đăng ký thành lập.

Năm 2019, các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cơ bản chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh; các sở, ngành thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Trong năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được thông báo nào từ các cơ quan quản lý nhà nước về ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị phải thu hồi, rút, đình chỉ giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, doanh nghiêp chấp hành tốt chính sách pháp luật, phát triển ổn định, tạo thêm nhiều việc làm đóng góp cho xã hội và ngân sách nhà nước; phát hiện và xử lý kịp thời các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật; ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực, rủi ro do doanh nghiệp gây ra; xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Thị Nga

<

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp(20/04/2020 3:03 CH)

Bắc Kạn thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm(20/04/2020 2:59 CH)

Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh,...(03/04/2020 4:09 CH)

Tăng cường hỗ trợ phát triển bền vững kinh tế hợp tác, hợp tác xã (18/02/2020 2:23 CH)

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn...(17/02/2020 2:31 CH)

Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư(10/02/2020 11:05 SA)

Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư(10/02/2020 8:48 SA)

Môi trường hành chính công khai, minh bạch: Đòn bẩy nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh...(26/11/2019 3:13 CH)

209 người đang online