17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 02 - 03 - 2020
100%

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 02 tháng đầu năm 2020 có 17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Trong tháng 02/2020, cả nước có 9.163 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 96,8 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 73,1 nghìn lao động, tăng 10,7% về số doanh nghiệp, giảm 21,4% về vốn đăng ký và giảm 13,5% về số lao động so với tháng 01/2020. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 29% so với tháng 01/2020 và giảm 35,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 02/2020, cả nước có 3.630 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 57,1% so với tháng 01/2020 và tăng 107,8% so với cùng kỳ năm 2019; 4.567 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 61% và tăng 61,8%; 3.841 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 30,9% và tăng 120,7%; 1.186 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 26,8% và giảm 12,4%; 2.215 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, giảm 36,6% và tăng 67,7%.

Tính chung 02 tháng đầu năm 2020 cả nước có 17,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 220 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 157,5 nghìn lao động, tăng 9,1% về số doanh nghiệp, giảm 11,1% về vốn đăng ký và giảm 3,9% về số lao động so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2019. Nếu tính cả 421 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5,7 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2020 là 641 nghìn tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, còn có 11,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 02 tháng lên 29,4 nghìn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có gần 14,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, có 265 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2019; 4,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 8,4%; 12,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 9,2%. Một số lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 5.738 doanh nghiệp, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019. Có 04 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2019, bao gồm: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội có 100 doanh nghiệp, giảm 10,7%; kinh doanh bất động sản 790 doanh nghiệp, giảm 6%...

Trong 2 tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 16,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2019; số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 9,4 nghìn doanh nghiệp, giảm 31,4%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 2,8 nghìn doanh nghiệp, giảm 11,1%, trong đó có 2,5 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 13,4%./.

Nguồn : Bộ Kế hoạch và Đầu tư

<

Tin mới nhất

Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19(21/04/2020 3:06 CH)

Năm 2020 phấn đấu tăng thêm 03 bậc trong bảng xếp hạng PCI(03/04/2020 4:05 CH)

Ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP, gỡ một nút thắt lớn cho bất động sản(09/03/2020 9:13 SA)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - EU (03/03/2020 8:59 SA)

17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2020(02/03/2020 9:06 SA)

Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo(19/02/2020 2:28 CH)

Thủ tướng chủ trì hội nghị đổi mới doanh nghiệp Nhà nước(21/11/2018 9:19 SA)

Phó Thủ tướng: Phải nâng cao hiệu quả, tiềm lực của DNNN(21/11/2018 9:15 SA)

218 người đang online