BẮC KẠN QUA CÁC CON SỐ - NĂM 2020

HTML Content

This slide shows that HTML/Text can also be used as thumbnails

HTML Content

This slide shows that HTML/Text can also be used as thumbnails

HTML Content

This slide shows that HTML/Text can also be used as thumbnails

HTML Content

This slide shows that HTML/Text can also be used as thumbnails

HTML Content

This slide shows that HTML/Text can also be used as thumbnails

HTML Content

This slide shows that HTML/Text can also be used as thumbnails

HTML Content

This slide shows that HTML/Text can also be used as thumbnails

THÔNG BÁO

TIN TỨC TRONG NGÀNH

Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Nhằm tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa tập...

Các gói hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh...

      Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C) là một dự án hỗ trợ kỹ...

Quy định tiêu chí lựa chọn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ...

Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập...

Các doanh nghiệp được hỗ trợ theo Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội,...

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Ngày 11/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1253/QĐ-UBND về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển...

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP

Những nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp của tỉnh đã khẳng định bản lĩnh, tài năng trong sản xuất...

Quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Tỉnh Bắc Kạn đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX kết nối quảng bá, tiêu thụ sản phẩm...

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1186/QĐ-UBND về việc công nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...

HTX Bản Luông đa dạng sản phẩm từ cây quế

Với mục đích nâng cao giá trị cây quế, HTX Bản Luông tại phường Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) đã sản xuất thành công...

Hợp tác xã tích cực chuyển đổi số để phát triển bền vững

Chuyển đổi số được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm thúc đẩy các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp...
Language
Skip to content