Ý kiến chỉ đạo - điều hành

Thông tin tuyên truyền

Hệ thống kết cấu hạ tầng tỉnh Bắc Kạn

Hệ thống kết cấu hạ tầng tỉnh Bắc Kạn Hạ tầng giao thông: Mạng lưới giao thông toàn tỉnh phát triển được trên...

Thông tin quy hoạch

Quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Tỉnh Bắc Kạn đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX kết nối quảng bá, tiêu thụ sản phẩm...

Dự án, hạng mục đầu tư

Thống kê báo cáo

Bài viết mới

CHUYÊN MỤC

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Language
Skip to content