Ý kiến chỉ đạo - điều hành

Thông tin tuyên truyền

Bắc Kạn: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp

Để góp phần phát triển công nghiệp của địa phương, tỉnh Bắc Kạn đã và đang tích cực thực hiện các giải pháp nhằm...

Thông tin quy hoạch

Dự án, hạng mục đầu tư

Thống kê báo cáo

Bài viết mới

CHUYÊN MỤC

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Language
Skip to content