• Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Qua đó, giúp tăng cường việc tuân thủ pháp luật và giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.

 • Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản tỉnh nhà.

 • Giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 99 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, chiếm tỷ lệ 38,22% tổng số doanh nghiệp với có 16/71 dự án đầu tư vào lĩnh vực này. Nhìn chung, các doanh nghiệp/dự án nông nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phối hợp cùng với người dân để sản xuất được kỳ vọng sẽ góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao vừa có lợi cho cả doanh nghiệp và người dân địa phương.

 • (MPI) - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa các Luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài, với nhiều quy định sửa đổi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự kinh doanh nhanh chóng, dễ dàng hơn, thực hiện ngay từ 25/2...

 • Ngày 18/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 938/BKHĐT-ĐTNN về phúc đáp Chương trình số 581/CTr-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về Chương trình Xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Kạn năm 2020. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhất trí với nội dung Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2020.

 • Thời gian qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác với thành phố Hà Nội đã giúp Bắc Kạn thúc đẩy phát triển các lĩnh vực phù hợp thế mạnh của mỗi địa phương trong tỉnh.

 • Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều nỗ lực nhằm phát triển kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, nòng cốt là hợp tác xã (HTX).

 • “Doanh nghiệp là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” - đó là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

 • Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp được Bắc Kạn nỗ lực thực hiện trong năm 2017 đã phần nào tạo được niềm tin cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để bước vào năm 2018 với nhiều kỳ vọng thu hút đầu tư.

 • Với phương châm “Doanh nghiệp là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh”, tỉnh Bắc Kạn cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh.

 • Sáng ngày 18/11/2017, tại Hội trường Khách sạn Bắc Kạn đã diễn ra Hội nghị kết nối cung cầu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Hội nghị do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức, nằm trong chuỗi các sự kiện: Hội nghị xúc tiến đầu tư - Xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn - Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ IX và Tuần du lịch Ba Bể, Bắc Kạn năm 2017.

1 
558 người đang online