• Thành phố Bắc Kạn là đô thị vùng cao nằm sâu trong nội địa tỉnh và nội địa vùng Đông Bắc, có ba phía Bắc, Đông, Tây giáp huyện Bạch Thông và phía Nam giáp huyện Chợ Mới.

  • Huyện Na Rì là huyện miền núi, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Bắc Kạn, phía Bắc giáp huyện Ngân Sơn, phía Nam giáp huyện Chợ Mới và tỉnh Thái Nguyên, phía Đông giáp huyện Bình Gia và Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn), phía Tây giáp huyện Bạch Thông.

  • Pác Nặm là huyện miền núi, nằm ở phía Bắc của tỉnh Bắc Kạn, được thành lập từ năm 2003. Huyện Pác Nặm có phía Đông và phía Bắc giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và phía Nam giáp huyện Ba Bể (Bắc Kạn).

  • Huyện Chợ Đồn là huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Kạn, phía Bắc giáp huyện Ba Bể, phía Nam giáp huyện Định Hoá (tỉnh Thái Nguyên), phía Đông giáp huyện Bạch Thông và huyện Chợ Mới, phía Tây giáp huyện Chiêm Hoá, Yên Sơn, Na Hang (tỉnh Tuyên Quang).

  • Ba Bể là huyện nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc Kạn, phía Bắc giáp huyện Pác Nặm và tỉnh Cao Bằng, phía Nam giáp huyện Bạch Thông, phía Đông giáp huyện Ngân Sơn,phía Tây giáp huyện Chợ Đồn và tỉnh Tuyên Quang.

  • Chợ Mới là huyện miền núi phía Đông Bắc của tỉnh Bắc Kạn, phía Bắc và phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Nam giáp hai huyện Bạch Thông và Na Rì, phía Tây giáp huyện Ba Bể.

  • Bạch Thông là huyện nằm ở trung tâm tỉnh Bắc Kạn, là huyện duy nhất có ranh giới tiếp giáp với hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh, phía Bắc giáp huyên Ngân Sơn và Ba Bể, phía Nam giáp thành phố Bắc Kạn và huyện Chợ Mới, phía Đông giáp huyện Na Rì, phía Tây giáp huyện Chợ Đồn.

  • Chợ Mới là huyện miền núi, cửa ngõ phía Nam của tỉnh Bắc Kạn, phía Bắc giáp thành phố Bắc Kạn và huyện Bạch Thông, phía Tây giáp huyện Chợ Đồn và tỉnh Thái Nguyên, phía Nam giáp tỉnh Thái Nguyên và phía Đông giáp huyện Na Rì.

  • Bắc Kạn nằm ở trung tâm nội địa vùng Đông Bắc Bắc Bộ Việt Nam; phía Bắc giáp các huyện Bảo Lạc, Nguyên Bình, Thạch An tỉnh Cao Bằng; phía Đông giáp các huyện Tràng Định, Bình Gia tỉnh Lạng Sơn; phía Nam giáp các huyện Võ Nhai, Phú Lương, Định Hoá tỉnh Thái Nguyên; phía Tây giáp các huyện Na Hang, Chiêm Hoá, Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.

1 
176 người đang online